دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 28007 علوم اجتماعی

آیا صنعت توریسم ترکیه آمادگی برای تقاضای مشتریان معلول جسمی دارد؟

Is the Turkish tourism industry ready for a disabled customer’s market? The views of hotel and travel agency managers

منبع : Volume 29, Issue 2, April 2008, Pages 382–۳۸۹ تاریخ انتشار : 2008 قیمت مقاله :12 هزار تومان

هدف از این مطالعه، دستیابی به توانایی صنعت توریسم ترکیه به منظور برآوردن نیازهای افراد معلول و ناتوان است که به وسیله تحقیق درباره دیدگاه مدیران هتل و آژانس های مسافرتی در ترکیه صورت می گیرد. برای دستیابی به هدف تحقیق، تحقیق با پرسشنامه انجام شده است و کلاً ۲۵۲ هتل و ۱۶۸ آژانس گردشگری مشارکت داشته اند. این پرسشنامه ها به وسیله پست الکترونیکی به آدرس مدیران هتل و آژانس های گردشگری ارسال می شد. در پی تکمیل پرسشنامه ها داده ها از لحاظ آماری و با استفاده از میزان تکرار، درصد، میانگین بندی و تست های T ارزیابی می شدند. در نتیجۀ این تحلیل چند نتیجه  گیری به دست آمد.

            اول این که اگرچه این بازار تجاری برای افراد معلول در صنعت توریسم ترکیه جدید و تازه است اما مدیران هتل و زیربخش های گردشگری تمایل دارند تا بخشی از این بازار شوند.

            ثانیاً حتی با وجودی که صنعت توریسم ترکیه در بعضی از بخش ها دارای نقاط ضعف است اما صنعت قادر است تا این بازار را برای مشتریان خود تجهیز کند البته درصورتی که بعضی از پیشرفت ها حاصل شود.

براساس این یافته ها تعدادی پیشنهاد ارائه شده که برای پیشبرد شرایط در صنعت توریسم ترکیه برای افراد معلول مفید و مثمرثمر باشد.

The purpose of this study was to assess the ability of the Turkish tourism industry to meet the needs of disabled people by surveying the views of hotel and travel agency managers in Turkey. To achieve the aim of the study, a questionnaire-type survey was conducted; a total of 252 hotels and 168 travel agencies took part. These questionnaires were sent to managers of hotels and travel agencies by electronic mail. Following completion, the data were statistically evaluated using frequencies, percentages, arithmetic averages and t-tests. As a result of this analysis, a number of conclusions were drawn. First, although this market is new for the Turkish tourism industry, managers of hotel and travel agency sub-sectors are willing to take part in this market. Second, even though the Turkish tourism industry has a number of weaknesses in some areas, the industry will be able to cater for the customers of this market if some improvements are made. On the basis of the findings, a number of recommendations have been made that may be helpful for improving the conditions in the Turkish tourism industry for disabled customers.

آیا صنعت توریسم ترکیه آمادگی برای تقاضای مشتریان معلول جسمی دارد؟
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : صنعت توریسم ترکیه آمادگی

قیمت مقاله : 12 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 270 کیلو بایت

تعداد صفحه : 13

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Is the Turkish tourism industry

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 126 کیلو بایت

تعداد صفحه : 8

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: