دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 28002 علوم اجتماعی

تاثیرات شهرنشینی بر روی انتشار گازهای co2 در اقتصادهای در حال ظهور

The effect of urbanization on CO2 emissions in emerging economies

منبع : Energy Economics 41 (2014) 147–۱۵۳ -Contents lists available at ScienceDirect- Energy Economics- journal homepage: www.elsevier.com/locate/eneco تاریخ انتشار : 2014 قیمت مقاله :19 هزار تومان

نظریه­های نوسازی بوم­شناختی و تحولات محیط­زیست شهری، هر دو تایید می­کنند که شهرنشینی تاثیرات مثبت و منفی بر محیط زیست طبیعی با اثر خالص دارند که تشخیص آن دشوار است. این مقاله از تکنیک­های رگرسیون پنل توسعه یافته استفاده می­کند که به ضرایب شیب ناهمگن و وابستگی برش عرضی این امکان را می­دهد کهتاثیر شهرنشینی برروی انتشار گازهای گلخانه­ایرا برای پنل اقتصادهای در حال ظهور مدلسازی کند. ضرایب برآورد شده همزمان، بر شدت انرژی و متغیرهای منابع، تاثیر مثبت و از نظر آماری هم مهم دارند و در تکنیک­های گوناگون برآورد،مشابه هستند. در مقایسه، ضریب برآورد شده همزمان بر متغیر شهرنشینی، به تکنیک برآورد حساس می­باشد. در بسیاری از تشخیصات، ضریب برآورد شده بر متغیر شهرنشینی، مثبتو از نظر آماری هم مهم است.

محتوای این نتایج برای سیاست توسعه پایدار مورد بحث قرار می­گیرند.

The theories of ecological modernization and urban environmental transition both recognize that urbanization can have positive and negative impacts on the natural environment with the net effect being hard to determine a priori. This study uses recently developed panel regression techniques that allow for heterogeneous slope coefficients and cross-section dependence to model the impact that urbanization has on CO2 emissions for a panel of emerging economies. The estimated contemporaneous coefficients on the energy intensity and affluence variables are positive, statistically significant and fairly similar across different estimation techniques. By comparison, the estimated contemporaneous coefficient on the urbanization variable is sensitive to the estimation technique. In most specifications, the estimated coefficient on the urbanization variable is positive but statistically insignificant. The implications of these results for sustainable development policy are discussed

تاثیرات شهرنشینی بر روی انتشار گازهای co2 در اقتصادهای در حال ظهور
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : تاثیرات شهرنشینی بر روی انتشار گازهای co2

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : word

حجم فایل : 614 کیلو بایت

تعداد صفحه : 17

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : The effect of urbanization

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 191 کیلو بایت

تعداد صفحه : 7

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: