دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 27005 شیمی

مطالعۀ عددی یک هدف چند لایه ایی تولید اشعۀ X میونی با ایجاد تأخیر زمانی در اتم های میونی

Numerical Study of a Multilayered Target for Muonic X-Ray Generation by Taking Time Delay of Muonic Atoms

منبع : Received: 14 December 2011 / Accepted: 7 May 2012 / Published online: 17 May 2012 ,© Springer Science+Business Media, LLC 2012 تاریخ انتشار : 2012 قیمت مقاله :19 هزار تومان

اتم های انرژتیک μd با ترزیق میون های سریع به یک هدف هیدروژنی جامد H2/D2 تولید می شود. این هدف دارای مقدار کمی دیوتریوم است. یک لایۀ جامد D2 روی H2/D2 برای درون کاشت یون فریز شده است. هدف در دمای پائین ~۳k نگه داشته شود. بعد از این که یون ها در هدفی مثل این در آزمایش درون کاشت (ایمپلنت) می شوند، پرتوهای X میونی شاخصه دار تولید می شوند. آنالیز این پرتوهای X برای درک شکل هسته ایی یون های مؤثر است. در این جا، بازده های اشعۀ X با ایجاد تأخیر زمانی اتم های μd انرژتیک (۱۱ ثانیه) با استفاده از یک رویکرد کینتیک دیگر تعیین شده است. مدل کینتیک معرفی شده داده های آزمایشی اخیر را به خوبی تشریح می کند. تطابق های منطقی بین بازده های اشعۀ X و بازده هایی که توسطStrasser و دیگران از لحاظ آزمایشی گزارش شد وجود دارد.

The μd energetic atoms are produced by injection of fast muons into a solid hydrogen target of H2/D2, which contains a small amount of deuterium. A solid layer of D2 has been frozen on H2/D2 for ion implantation. The target has been kept at low temperature ∼۳ K. Once ions are implanted into such a target in experiment, characteristic muonic X-rays are generated. Analyzing such X-rays is very useful for understanding nuclear shape of implanted ions. Here, X-ray yields have been determined by taking time delay of energetic μd(1s) atoms using an alternative kinetic approach. The introduced kinetic model describes recent experimental data well. There are reasonable agreements between obtained X-ray yields and those experimentally reported by Strasser et al.

مطالعۀ عددی یک هدف چند لایه ایی تولید اشعۀ X میونی با ایجاد تأخیر زمانی در اتم های میونی
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : مطالعۀ عددی یک هدف چند لایه ایی تولید اشعۀ X

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 421 کیلو بایت

تعداد صفحه : 12

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Numerical Study of a Multilayered

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 308 کیلو بایت

تعداد صفحه : 12

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: