دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 26047 شبکه های کامپیوتری

روند امنیتی در ساختار شبکه های آینده

Security Shift in Future Network Architectures

منبع : RTO-MP-IST-091 تاریخ انتشار : 2010 قیمت مقاله :15 هزار تومان

 در جریانِ طرز کارِ ارتباطات نظامی، تأسیسات پادگانی به عنوان سیستم های اطلاعاتی شبکه بندی شده ی یکپارچه گسترش می یابند. امکانات شبکه ی فعال و ترکیب عملیات نظامی به سمت نیازمندیهای جدیدی می روند که ساختار ارتباطات فعلی قادر به اجرای آن نیستند. این مقاله در مورد ساختار تکنولوژی اطلاعات، ساختار های اطلاعاتی و متخصصین امنیتی در زمینه ی تفکیک شبکه، اطلاعات امنیتی و نتایج این روند و دید ما نسبت به ساختار های ارتباطی آینده در محیط های گسترش یافته، اطلاع رسانی می کند. نتایج این مقاله، یک طرح پیشنهادی است برای ساختار جدیدی که هم امنیت و هم نیازمندیهای انعطاف پذیر را در ساختار های گسترش یافته به خوبیِ مدیریت سیستم، تا زمانی که عملیات در سطح بالای سیستم اجرا می شوند، آدرس دهی می نماید.

In current practice military communication infrastructures are deployed as stand-alone networked information systems. Network-Enabled Capabilities (NEC) and combined military operations lead to new requirements which current communication architectures cannot deliver. This paper informs IT architects, information architects and security specialists about the separation of network and information security,

the consequences of this shift and our view on future communication infrastructures in deployed environments. The result of this paper is a proposal for a new architecture which addresses both security and flexibility requirements in deployed infrastructures as well as system management while retaining the “system high” mode of operation.

روند امنیتی در ساختار شبکه های آینده
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : روند امنیتی در ساختار شبکه های آینده

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 2189 کیلو بایت

تعداد صفحه : 21

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : Security Shift in Future Network

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 1826 کیلو بایت

تعداد صفحه : 10

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: