دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 26043 شبکه های کامپیوتری

مدلسازی انتشار کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر

Propagation Modeling of Passive Worms in P2P Networks

منبع : Cybernetics and Intelligent Systems, 2008 IEEE Conference on Date of Conference: ۲۱-۲۴ Sept. 2008 .Page(s):1027 – 1031. E-ISBN :978-1-4244-1674-5 .Print ISBN:978-1-4244-1673-8. INSPEC Accession Number:10393624 تاریخ انتشار : 2008 قیمت مقاله :15 هزار تومان

 در سال های اخیر محققان آسیب های ناشی از کرم های نظیر به نظیر را ،شناسایی کرده اند و برخی از کارها بروی کرم های نظیر به نظیر انجام شده است. هرچند، در مقایسه با مطالعه در مورد انتشار کرم فعال، انتشار کرم غیرفعال کمتر برجسته شده است کرم های غیرفعال به آرامی در اینترنت انتشار پیدا می کنند، اما سیستم نظیر به نظیر می تواند یک وسیله با توان بالقوه برای سرعت بخشیدن به انتشار کرم های غیرفعال باشد. در این مقاله، ما به این مورد توسط تجزیه و تحلیل مدل های انتشارکرم غیرفعال در شبکه های نظیر به نظیر رسیدگی می کنیم و انتشار کرم غیرفعال در روش میدان میانگین مدلسازی شده است. این واقعیت که، ارزش های نظری با ارزش های شبیه سازی در توافق هستند نشان می دهد که پیشنهاد این مدل ها معتبر بوده و می توانند برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی الگوهای انتشار کرم نظیر به نظیر استفاده شوند.

Recent years, researchers have recognized the damage resulting from P2P worms, and some works on P2P worms have been done. However, compared with the study of active worm propagation, passive worm propagation has been less highlighted. Passive worms propagate slowly in Internet, but P2P system can be a potential vehicle to fast the propagation of passive worms. In this paper, we address the issue by analyzing the passive worm propagation models in P2P networks and passive worm propagation is modeled in the mean-field method. The fact that the theory values are in consistence with the simulation values shows that these models proposed are valid and can be used to analyze and predict P2P worm propagation patterns.

مدلسازی انتشار کرم های غیر فعال در شبکه های نظیر به نظیر
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : مدلسازی انتشار کرم های غیر فعال

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 564 کیلو بایت

تعداد صفحه : 16

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Propagation Modeling of Passive

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 362 کیلو بایت

تعداد صفحه : 5

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: