دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 26040 شبکه های کامپیوتری

مدلسازی انتشار ویروس در شبکه های نظیر به نظیر

Modeling Virus Propagation in Peer-to-Peer Networks

منبع : Information, Communications and Signal Processing, 2005 Fifth International Conference on, Page(s):981 – 985, Print ISBN:0-7803-9283-3, INSPEC Accession Number:9097375. تاریخ انتشار : 2005 قیمت مقاله :15 هزار تومان

در محبوبیت شبکه های نظیر به نظیر، آنها را برای سازندگان ویروس ها و سایر کدهای مخرب جذاب کرده است. در واقع، اخیراً تعدادی از ویروس ها به طور خاص طراحی شده اند که از طریق شبکه های نظیر به نظیر گسترش می یابند. در این مقاله، ما مدلی را که چگونگی انتشار یک ویروس مبتنی بر نظیر به نظیر از طریق یک شبکه را پیش بینی می کند ارائه می نمائیم. این مدل یک نسخه ی اصلاح شده از مدل S-E-I (مستعد ابتلا- در معرض ابتلا- آلوده شده) در زمینه ی اپیدمیولوژی است. مدل ما، هر نظیر را با قرار دادن آنها در یکی از این سه دسته براساس تعداد فایل های آلوده ی به اشتراک گذاری شده طبقه بندی می کند. ما معادلات دیفرانسیلی را که شامل مدل قطعی و بررسی رفتار مورد انتظار در شبکه های نظیر به نظیر را پیش بینی می کند را استخراج می کنیم.

The popularity of peer-to-peer (P2P) networks makes them an attractive target to the creators of viruses and other malicious code. Indeed, recently a number of viruses designed specifically to spread via P2P networks have emerged. In this paper we present a model which predicts how a P2P-based virus propagates through a network. This model is a modified version of the S-E-I (susceptible-exposed-infected) model from the field of epidemiology. Our model classifies each peer as falling into one of three categories based on the number of infected files it is sharing. We derive differential equations which comprise the deterministic model and examine the expected behaviour of the P2P network as predicted by these equations

مدلسازی انتشار ویروس در شبکه های نظیر به نظیر
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : مدلسازی انتشار ویروس در شبکه های نظیر به نظیر

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 300 کیلو بایت

تعداد صفحه : 5

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Modeling Virus Propagation

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 114 کیلو بایت

تعداد صفحه : 5

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: