دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 26035 شبکه های کامپیوتری

مدلسازی انتشار کرم های نظیر به نظیر

Modeling the propagation of Peer-to-Peer worms

منبع : Future Generation Computer Systems 26 (2010)1433-1443, Journal Homepage: www.elsevier .com/locate/fgcs تاریخ انتشار : 2010 قیمت مقاله :15 هزار تومان

 به علت پیچیدگی کرم های شبکه نظیر به نظیر انتشار آنها در شبکه اینترنت به یک چالش جدی برای تحقیقات امنیت شبکه تبدیل شده است. با توجه به پیچیدگی های این مسأله، هیچ یک از کارهای موجود نتوانسته اند مشکل مدلسازی انتشار کرم های نظیر به نظیر را حل کنند. مخصوصاً زمانی که قرنطینه کردن نظیرها مطرح باشد. این مقاله مطالعه بر روی مدلسازی انتشار کرم های غیر فعال را ارائه می دهد.

مسائل فوق منجر به ابداع ابزاری بنام easy-to-employ به منظور انجام تحقیقات در زمینه ی انتشار کرم ها شده است، این مدل رویکرد پیشنهادی  فرآیند انتشار کرم های نظیر به نظیر توسط معادلات مختلف، یک ماتریس منطقی ارائه می دهد که اساساً مدل های انتشار قطعی گسسته زمان کرم های نظیر به نظیر می باشند. در وهله ی اول، ما به طور عمومی از یک رویکرد ماتریس منطقی جدید در تحقیقات امنیتی شبکه و به طور خاص از مدلسازی انتشار کرم استفاده می کنیم.

سهم اصلی ما در این مقاله در ابتدا پیشنهاد یک روش ماتریس منطقی جدید را برای مدلسازی انتشار کرم های نظیر به نظیر تحت سه شرط مختلف است. در مرحله دوم، اثرات دو توپولوژی مختلف بر عملکرد حملاتی یک کرم بررسی می شود. در مرحله سوم تأثیر مشخصات مرتبط با شبکه بر روی عملکرد حملاتی کرم های نظیر به نظیر در شبکه های نظیر به نظیر ساخت یافته بررسی شده است و در مرحله چهارم تأثیر دو تاکتیک مختلف قرنطینه بر روی خصوصیات انتشار کرم های نظیر به نظیر در شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار بررسی شده است. رویکرد سهولت بکارگیری که توسط برنامه های کاربردی خود در آزمایشات شبیه سازی نشان داده می شوند، یک ابزار جذاب برای انجام تحقیقات انتشار کرم فراهم می سازد.

Propagation of Peer-to-Peer (P2P) worms in the Internet is posing a serious challenge to network security because of P2P worms’ increasing complexity and sophistication, significant damages their propagation can cause, and recent popularity of P2P networks with increasing number of users. No existing work has solved the problem of propagation modeling of P2P worms due to its complexity. This paper presents a study on propagation modeling of P2P worms. It also presents our applications of the proposed approach in worm propagation research. Our major contributions in this paper are firstly, we propose a novel logic matrix approach to modeling the propagation of P2P worms, and demonstrate the approach’s ease of employment through the simulation experiments; and secondly, we find the impacts of the network-related characteristics on a P2P worm’s attack performance in structured P2P networks, and a critical value of vulnerability rate. The proposed discrete-time deterministic propagation model of a P2P worm is written in a difference equation of logic matrix. To the best of our knowledge, we are the first using logic matrix in network security research in general and worm propagation research in particular. The proposed approach’s ease of employment makes it an attractive instrument to conduct worm propagation research.

مدلسازی انتشار کرم های نظیر به نظیر
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : مدلسازی انتشار کرم های نظیر به نظیر

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 1016 کیلو بایت

تعداد صفحه : 38

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Modeling the propagation of Peer-to-Peer worms

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 614 کیلو بایت

تعداد صفحه : 11

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: