دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 26033 شبکه های کامپیوتری

یک رویکرد مدرن برای مسیر یابی در شبکه های ادهاک با کمترین مصرف انرژی و بیشترین قابلیت اطمینان

A Modern Approach For Routing In Mobile Ad Hoc Networks By Minimum Energy Consumption and Maximum Reliability

منبع : Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(11): 707-717, 2011 تاریخ انتشار : 2011 قیمت مقاله :15 هزار تومان

شبکه های MANET از گره های بی سیم متعدد تشکیل شده است. این شبکه زیرساختهای پایدار و ثابت ندارد . در این نوع از شبکه ها، میزان  تحرک گره بالا است بنابراین، استفاده بیش از حد از انرژی و همچنین خنثی کردن گره، ارتباط بین گره ها را کاهش میدهد. در این مقاله ما یک روش مسیریابی جدید  به نام روش مسیریابی جغرافیایی برای شبکه های MANET را بهبود می بخشد پیشنهاد میکنیم.

 این روش متکی به دو موضوع است : آگاهی و منبع انرژی همراه . در این مقاله ما برای به حداقل رساندن هزینه های انرژی مورد نیاز برای مسیریابی و پخش داده ها به سمت گره مقصد تلاش میکنیم. روش پیشنهادی ما  مصرف انرژی از طریق محاسبه انرژی مورد نیاز دقیق برای پخش هر مسیریابی بسته  را بهبود می بخشد. همچنین، با این روش  ما می توانیم  مزیت مسیریابی  قابا اطمینان بالارا  به دست آوریم. هدف از این روش برای به حداقل رساندن هزینه های سربار مسیریابی و با توجه به ضرورت  متعدد فرآیندهای مسیریابی پدیدار شده  است که به نوبه خود منجر به کاهش ترافیک در شبکه و طول عمر بالاتر از آن است. شبیه سازی و نتایج محاسبات عددی نشان می دهد که این روش طول عمر و قابلیت اطمینان شبکه را از طریق کاهش مصرف انرژی کاهش میدهد

MANET networks consist of numerous wireless nodes. These networks have not fix and stable substructures. In this kind of networks, the mobility rate of nodes is high so, excessive use of energy and also switching off of nodes, will cut links between nodes. In this paper we propose a new routing approach called Geographical routing method for MANET networks. This method relies on two matters: energy awareness and mobile source. In this paper, we try to minimize the cost of energy required for routing and broadcasting data towards destination node. Our proposed method improves energy consumption through computing the exact required energy for broadcasting every routing packet. Also, we can gain high reliable routing advantage by this method. The main object of this method is to minimize the costs of routing and overheads appearing due to the necessity of numerous routing processes which in turn leads to lower traffic in network and higher lifetime of it. Simulation and numerical computation results reveal that this method increases lifetime and reliability of network through reducing energy consumption.

یک رویکرد مدرن برای مسیر یابی در شبکه های ادهاک با کمترین مصرف انرژی و بیشترین قابلیت اطمینان
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : یک رویکرد مدرن برای مسیر یابی در شبکه های ادهاک

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 440 کیلو بایت

تعداد صفحه : 24

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : A Modern Approach For Routing

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 192 کیلو بایت

تعداد صفحه : 11

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: