دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 26031 شبکه های کامپیوتری

مسیریابی انرژی آگاه در شبکه های بیسیم ادهاک

Power Aware Routing in Ad Hoc Wireless Networks

منبع : Journal of Computer Science & Technology (JCS&T); Vol. 9 Issue 2, p 101-109, October 2009 تاریخ انتشار : 2009 قیمت مقاله :15 هزار تومان

توسعه پروتکل­های کارآمد انرژی آگاه، نیاز امروزه شبکه­های ادهاک است. اگرچه توسعه سیستم­های با مصرف باتری بهینه، کم هزینه بوده و پیچیدگی کمی دارد، ولی یک مسئله مهم باقی می­ماند. به منظور تسهیل ارتباطات درون شبکه های ادهاک بی­سیم، پروتکل مسیریابی کارآمد برای کشف مسیر بین گره­های بی­سیم مورد نیاز است. توان یکی از مهم ترین است معیارهای طراحی برای شبکه های ad hoc می‏باشد، زیرا باتری­ها با ظرفیت محدود گره­ها را قادر به کار می­نمایند. از دست دادن انرژی یک گره نه تنها بر آن گره تأثیر می­گذارد، بلکه از طرف دیگر بر توانایی گره برای ارسال بسته به جلو تاثیر می گذارد و از این رو بر طول عمر شبکه به طور کلی تاثیر می گذارد. تلاش­های تحقیقاتی بسیاری به توسعه پروتکل‏های مسیریابی انرژی آگاه اختصاص داده شده است. ما در این مقاله یک الگوریتم کارآمد، که طول عمر شبکه را با به حداقل رساندن مصرف انرژی در مسیر منبع به مقصد بالا می­برد ارائه می­دهیم. به عنوان یک مطالعه موردی، الگوریتم پیشنهادی با روش کشف در AODV مقایسه شده و در شبیه­سازی انجام گرفته، مشاهده شده است که عملکرد الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با AODV و DSR برای حالات مختلف شبکه از نظر پارامترهای مختلف انرژی مانند مصرف کل انرژی، میانگین انرژی گره­های پیش­ فعال، نرخ انتقال گره و طول عمر شبکه عملکرد بهتری دارد.

Development of the efficient power aware protocol is the need of today’s adhoc networks. Although developing battery efficient systems that have low cost and complexity, remains a crucial issue. In order to facilitate communication within a mobile adhoc network, an efficient routing protocol is required to discover routes between mobile nodes. Power is one of the most important design criteria for adhoc networks as batteries provide limited working capacity to the mobile nodes. Power failure of a mobile node not only affects the node itself but also its ability to forward packets on behalf of others and hence affects the overall network lifetime. Much research efforts have been devoted to develop energy aware routing protocols. In this paper we propose an efficient algorithm, which maximizes the network lifetime by minimizing the power consumption during the source to destination route establishment. As a case study proposed algorithm has been incorporated along with the route discovery procedure of AODV and by simulation it is observed that proposed algorithm’s performance is better as compare to AODV and DSR in terms of various energy related parameters like Total Energy Consumption, Average Energy Left Per Alive Node, Node Termination Rate, and Network Lifetime for different network scenarios.

مسیریابی انرژی آگاه در شبکه های بیسیم ادهاک
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : مسیریابی انرژی آگاه در شبکه های بیسیم ادهاک

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 560 کیلو بایت

تعداد صفحه : 21

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Power Aware Routing in Ad Hoc

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 316 کیلو بایت

تعداد صفحه : 9

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: