دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 25002 شبکه های عصبی

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیشگویی های بازار بورس

APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR STOCK MARKET PREDICTIONS: A REVIEW OF LITERATURE

منبع : International Journal of Machine Intelligence, ISSN: 0975-2927, Volume 2, Issue 2, 2010, pp: 14-17 تاریخ انتشار : 2010 قیمت مقاله :15 هزار تومان

 در جامعه ملتی غالب است که ثروت، راحتی و نعمت بیاورد، بنابراین این کاری چالش برانگیز و رعب اور است که دریابیم کدام روش برای پیش بینی نرخ بورس مؤثرتر و دقیق تر است. بنابراین علامت خرید و فروش می تواند برای بورس های مورد نظر ایجاد شود. اثبات شده است که تحلیل سری های زمانی سنتی مشکل می باشد و شکل عصبی مصنوعی ممکن است برای این کار مناسب باشد. یک شبکه عصبی توانایی استخراج اطلاعات مفید از مجموعه بزرگی از داده را دارد. این مقاله خلاصه ای از مقاله شبکه عصبی مصنوعی را برای پیش بینی های بازار بورس ارائه می دهد و از این مقاله دریافت می شود که شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی بازارهای بورس جهانی بسیار سودمند است.

The prevailing Nation in society is that wealth brings comfort and luxury , so it is a challenging anddaunting task to find out which is more effective and accurate method for stock rate prediction so that a buyor sell signal can be generated for given stocks. Predicting stock index with traditional time series analysishas proven to be difficult an Artificial Neural network may be suitable for the task. A Neural Network has theability to extract useful information from large set of data. This paper presents a review of literatureapplication of Artificial Neural Network for stock market predictions and from this literature found thatArtificial Neural Network is very useful for predicting world stock markets.

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیشگویی های بازار بورس
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیشگویی های بازار بورس

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 84 کیلو بایت

تعداد صفحه : 10

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 51 کیلو بایت

تعداد صفحه : 4

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: