دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 25001 شبکه های عصبی

سیستم آموزش هوشمند با استفاده از سیستم خبره ترکیبی با مدل گفتاری در شبکه های عصبی

INTELLIGENT TUTORING SYSTEM USING HYBRID EXPERT SYSTEM WITH SPEECH MODEL IN NEURAL NETWORKS

منبع : International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 2, No. 1 February, 2010, 1793-8201 تاریخ انتشار : 2010 قیمت مقاله :15 هزار تومان

 بسیاری از سیستم های آموزش هوشمند[۱] تدریس خصوصی که در طول ۲۰ سال گذشته توسعه یافته اند ثابت کرده اند که کاملاً موفق اند. به خصوص در حوزه ریاضیات، علوم و فناوری، دستاوردهای قابل توجهی فراتر از یادگیری در محیط کلاس درس فراهم کردند. این مقاله قصد دارد تا برخی از ویژگی ها، خواص و توابع ایجاد کند که سیستم آموزش هوشمند، با سخنرانی و مشارکتها در زمینه های مختلف پژوهشی همراه شده و بتواند پیشنهاد یک چارچوب چند حوزه ای و چند رشته ای در پژوهش در این زمینه را ارائه دهد. این چارچوب شامل پایگاه دانش است که در آن اطلاعات و دانش مربوط بهم با حفظ شکل و یک پایه مدل مربوط به دانش آموز، آموزش و مسائل زیست محیطی به همراه آموزش دیدگاه ارائه می شود. موضوع اساسی و اصلی بسیاری از تحقیقات سیستم آموزش هوشمند حوزه مستقلی دارد، یعنی درجه ای که دانش کد گذاری شده در مدل آموزشی را می توان در حوزه های مختلف مورد استفاده مجدد قرار داد. اگر چه برای ناظر خارجی، دامنه استقلال به نظر می رسد. مانند یک ویژگی اساسی هوش باشد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برخی از دانش مهم آموزشی در هر حوزه و اساساً وابسته به دامنه کار پیشنهادی است. از نظارت شبکه های عصبی یادگیری به میزان موفقیت آمیزی استفاده شده است. به جای این که صرفاً اطلاعات تحویل سیستم ها شود، سیستم های ما در این مورد به دانش آموزان به طور فعال در ایجاد دانش کمک می کنند.

Many of the intelligent tutoring systems that have been developed during the last 20 years have proven to be quite successful, particularly in the domains of mathematics, science, and technology. They produce significant learning gains beyond classroom environments. They are capable of engaging most students’ attention and interest for hours. This paper aims to establish some characteristics, properties and functions that an ITS should provide combined with speech, and the possible contributions that the different fields of research can make, proposing a multi-domain and multidisciplinary framework to address the research in this field. The framework incorporates a knowledge base where data and knowledge related to the problem are maintained and a model base related to student, teaching and environmental issues together with pedagogical perspectives. A theme underlying much of ITS research is domain independence, i.e. the degree to which knowledge encoded in the teaching model can be reused in different domains. Although to the external observer, domain independence seems like an essential characteristic of intelligence, many experts believe that some of the essential pedagogical knowledge in every domain is fundamentally domain-dependent. The proposed work was used for implementing ITS using supervised learning neural networks to a successful rate. Instead of being mere information-delivery systems, our systems help the students to actively construct knowledge.

سیستم آموزش هوشمند با استفاده از سیستم خبره ترکیبی با مدل گفتاری در شبکه های عصبی
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : سیستم آموزش هوشمند با استفاده از سیستم خبره ترکیبی

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 318 کیلو بایت

تعداد صفحه : 14

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : INTELLIGENT TUTORING SYSTEM USING HYBRID EXPERT SYSTEM

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 153 کیلو بایت

تعداد صفحه : 5

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: