دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 24025 سیستم های خبره

سیستم های خبره ی مبتنی بر اینترنت

Internet-based expert systems

منبع : Expert Systems, Volume 17, No. 3, Page 129-135, July ۲۰۰۰ تاریخ انتشار : 2000 قیمت مقاله :9 هزار تومان

اینترنت، عامل بالقوه ی عمده ای را برای انتقال سرویس های مبتنی بر اطلاعات متعدد مانند سرویس های کاربردهای هوشمند عرضه می کند. همانطور که دردسترس پذیری اینترنت رشد کرده است، ارزشش به عنوان رسانه ای برای انتقال سیستم های خبره در حالت خاص افزایش یافته است. امروزه تعداد زیادی سیستم خبره ی قابل دستیابی در اینترنت مانند کاربردهایی در صنعت، پزشکی، علوم و مدیریت وجود دارد. با وجود اینکه اینترنت مزایای متعددی برای توسعه ی سیستم خبره فراهم می سازد، مشکلات خاصی نیز دارند.

این مزایا و معایب به طور مفصل در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین مروری بر سیستم های خبره ی مبتنی بر اینترنت متعدد با نمونه ی معرف کاربردهای قابل دستیابی عمومی و بحثی در رابطه با ابزارهای نوعی برای توسعه ی سیستم های خبره ی مبتنی بر اینترنت ارائه می کند. بررسی موردی سیستم خبره ی مبتنی بر اینترنت به خوبی ارائه می شود. 

The Internet offers a large potential for delivery of various information-based services, including the services of intelligent applications. As the availability of the Internet has grown, its value as a medium for the delivery of expert systems in particular has increased. There are now a large number of expert systems available on the Internet, including applications in industry, medicine, science and government. Though the Internet provides several advantages for expert system development, it also presents some special problems. These advantages and disadvantages are explored in more detail in this paper. The paper also presents a review of several Internet-based expert systems with a representative sample of publicly available applications, and a discussion of typical tools for developing Internet-based expert systems. A case study of an Internet-based expert system is presented as well.

سیستم های خبره ی مبتنی بر اینترنت
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : سیستم های خبره ی مبتنی بر اینترنت

قیمت مقاله : 9 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 230 کیلو بایت

تعداد صفحه : 17

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Internet-based expert systems

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 143 کیلو بایت

تعداد صفحه : 7

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: