دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 24011 سیستم های خبره

سیستم خبره هوش مصنوعی جهت کاهش هر چه بیشتر پسمانده جامد حاصل از فعالیتهای ساختمانی در بزرگراهها

ARTIFICIAL INTELLIGENCE EXPERT SYSTEM FOR MINIMIZING SOLID WASTE DURING HIGHWAY CONSTRUCTION ACTIVITIES

منبع : Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computet Scientists 2009 Vol I, IMECS 2009, March 18-20 تاریخ انتشار : 2009 قیمت مقاله :15 هزار تومان

 در این مقاله توسعه و ویژگیهای اصلی یک سیستم خبره نمونه سازی سریع هوش مصنوعی که سیستم خبره ساختمان بزرگراه (HCES) نام دارد، توضیح داده شده است. نمونه سازی سریع برای ارائه توصیه هایی جهت چگونگی کمینه کردن تأثیر مدیریت پسمانده در کارگاههای ساخت و ساز توسعه داده شده است. با استفاده از نرم افزار متلب مدل شی گرایی ساخته شده است. جایی که علت آوری نقش محور یا پردازشهای تصمیم گیری روی اشیا، عمل یا گذر می کنند. دانش و تجربه از منابع بافتی مختلفی مورد نیاز بود. نتایج این مطالعه می توانند به شکل تصویر رو نوشت خروجی معمولی از توصیه هایی برای ورودی داده هایی که از نوعpdf  ارائه می گردند، نمایش داده شوند. برای تشویق و به عنوان عاملی برای تمرکز بیشتر این نمونه سازی سریع به تنهایی بر پایه متون، پایه گذاری شده و همچنین در مراحل اولیه توسعه سیستم خبره ساخت بزرگراهها (HCES) ایجاد شد.

The development and the main features of an Artificial Intelligence rapid prototyping expert system for highway construction, called Highway Construction Expert System (HCES), are described. This rapid prototyping has been developed for giving advices on how to minimise the impact of solid waste management in the construction site. Using Matlab, an object-oriented model was developed where the rule-based reasoning and other decision processes operate on or across objects. The knowledge and experience were acquired from various textural sources. Results from this study can be demonstrated as a typical output transcript image of recommendations for the input data that are presented to the user via PDF file format. For an encouragement and as a focusing device, this rapid prototype was based solely on texts and was developed in the early stages of the development of Highway Construction Expert System (HCES).

سیستم خبره هوش مصنوعی جهت کاهش هر چه بیشتر پسمانده جامد حاصل از فعالیتهای ساختمانی در بزرگراهها
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : سیستم خبره هوش مصنوعی

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 1023 کیلو بایت

تعداد صفحه : 13

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : ARTIFICIAL INTELLIGENCE EXPERT

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 343 کیلو بایت

تعداد صفحه : 4

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: