دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 22002 زمین شناسی

گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان ها

LICHENS AS POSSIBLE SOURCES OF ANTIOXIDANTS

منبع : Department of Biology, Faculty of Science, University of Kragujevac, Kragujevac, Radoja Domanovića 12, Serbia. تاریخ انتشار : 2011 قیمت مقاله :15 هزار تومان

استون، متانول و عصاره های آبی گلسنگ هایی چون Cetraria islandica، Lecanora atra، pertusa Parmelia،Pseudoevernia furfurace و Umbilicaria cylindrical به خاطر فعالیت آنتی اکسیدانی با ۵ روش بررسی شدند: scavenging بنیادی DPPH، scavengingبنیادی آنیون سوپراکسید،قدرت کاهنده، تعیین کل ترکیبات فنولی و تعیین کل محتوی فلاونوئید. فعالیت های آنتی اکسیدانی گوناگون عصاره های آزمایش شده در مقایسه با آنتی اکسیدان های معروف مانند اسید آسکوربیک، هیدروکسی آنیزول بوتیلی (BHA) و α  توکوفیرول مطالعه شد.عصارههای آزمایش شده دارای فعالیت آنتی اکسیدانی قوی بودند. فعالیت scavenging بنیادی DPPH به خاطر قدرت کاهنده از ۳۲٫۶۸ تا ۹۴٫۷۰%. متفاوت است.و میزان جذب نیز از ۰٫۰۱۶ تا ۰٫۱۰۹ متغیر بود. فعالیت scavenging یون سوپراکسید برای عصاره های مختلف ۷٫۳۱ تا ۸۴٫۵۱% بود.علاوه بر این، محتویات زیاد کل ترکیبات فنولی (۱۲- μg 76.42  معادل پیروکاتیکول) و کل فلاونوئیدها (۱٫۳۷- ۵۴٫۷۷ μg معادل روتین) نشان میدهد که فنول ها و فلاونوئیدها ، ترکیبات آنتی اکسیدانی اصلی در عصاره های مورد مطالعه میباشند. مشخص شد که گونه های گلسنگی آزمایش شده دارای فعالیت آنتی اکسیدانی موثرهستند و به عنوان منابع طبیعی مناسب از آنتی اکسیدان ها مورد استفاده قرار می گیرند.

Acetone, methanol and aqueous extracts of the lichen Cetraria  islandica,  Lecanora  atra,  Parmelia  pertusa, Pseudoevernia  furfuraceae and  Umbilicaria  cylindrica were investigated for antioxidant activity by five different methods: DPPH radical scavenging, superoxide anion radical scavenging, reducing power, determination of total phenolic compounds and determination of total flavonoid content. Different antioxidant activities of the tested extracts were studied in comparison to known antioxidants such as ascorbic acid, butylated hydroxyanisole (BHA) and  α-tocopherol. The tested extracts had strong antioxidant activity. The DPPH radical scavenging activity ranging from 32.68-94.70%. For reducing power, measured values of absorbance varied from 0.016 to 0.109. The superoxide anion scavenging activity for different extracts was 7.31-84.51%. In addition, the high contents of total phenolic compounds (12-76.42 µg of pyrocatechol equivalent) and total flavonoids (1.37-54.77 µg of rutin equivalent) suggests that phenols and flavonoids might be the major antioxidant compounds in studied extracts. Tested lichen species were found to possess effective antioxidant activities and can be used as good natural sources of antioxidants.

گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان ها
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : گلسنگ ها، منبع احتمالی

قیمت مقاله : 15 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 302 کیلو بایت

تعداد صفحه : 16

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : LICHENS AS POSSIBLE

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 214 کیلو بایت

تعداد صفحه : 6

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: