دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

کد مقاله : 21005 روابط بین الملل

رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی: نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان

Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among College Students

منبع : Public Relations Journal Vol. 4, No. 3, Summer 2010 تاریخ انتشار : 2010 قیمت مقاله :19 هزار تومان

رسانه های اجتماعی به عنوان ابزار ارتباط با  جوامع راهبردی ، از همان ابتدا با استقبال شاغلان روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی مواجه شدند.رایت و هینسون(۲۰۰۹) ثابت کردند که متخصصان روابط عمومی با توجه به ارتباطات راهبردی، مسلما از رسانه های اجتماعی آگاهی دارند. با توجه به اینکه رسانه های اجتماعی بر متخصصان صنعتی تأثیر دارند، در نتیجه در این مطالعه به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت که آیا رسانه های اجتماعی بر روی دانشجویان در کل و دانشجویانی که در زمینه های روابط عمومی و تبلیغات تحصیل میکنند، نیز تأثیر دارند.موارد استفاده، نگرش ها و برداشت ها دربارۀ رسانه های اجتماعی در بین دانشجویان از طریق داده های نظرسنجی بررسی شد.در این تحقیقات مشخص شد که آموزش و تحصیلات بر درک و نگرش دانشجویان به رسانه های اجتماعی تأثیر میگذارد. از نظر اساتید و مربیان آموزشی قدردانی از پایگاه اطلاعات دانشجویان و نگرش آنها دربارۀ رسانه های اجتماعی و چگونگی به کار گیری این رسانه ها در ساخت واقعیت و اطلاعات اهمیت خود را دارد. ازنظر متخخصان صنعت که در پی استخدام فارغ التحصیلان جدید دانشگاهی هستند، یافتن دیدگاه مبنی بر چگونگی استفاده از رسانه های اجتماعی در زندگی و به عنوان ابزار راهبردی توسط دانشجویان با ارزش است.

یافته ها نشان می دهد که دانشجویان متخصص رشته های تبلیغات و روابط عمومی  نسبت به رسانه های عمومی دید مثبت تری دارند تا دانشجویان سایر رشته ها. چرا که متوجه اند که رسانه های اجتماعی چگونه با صنعتی که در آموزش دیده اند ، تطابق وتناسب دارد.این یافته ها نشان میدهد که رسانه های اجتماعی به منظور آماده سازی بهتر دانشجویان برای جو رسانه های فعلی باید با برنامۀ آموزشی ارتباطات راهبردی آمیخته شوند.

Social media have been adopted from its inception by public relations, advertising and marketing practitioners as tools for communicating with strategic publics. Wright and Hinson (2009) have established that public relations professionals perceive social media positively with respect to strategic communication. Given that social media are having an impact on professionals in the industry, the current study examined if social media are having a similar impact on college students in general and students studying in the area of public relations and advertising. The uses, attitudes and perceptions of social media among college students were explored by mixing quantitative and qualitative methods. Quantitatively, independent samples t-tests were used to analyze data. Qualitatively, data were analyzed and categorized according to common themes and differences. By analyzing and triangulating the data from survey instruments, interviews and online social networking profiles, the findings were validated. Qualitative findings supported survey results. The research found that education affects students’ understanding and attitudes toward social media. It is important for educators and curriculum leaders to have an appreciation of students’ knowledge base of social media and how they employ it in their construction of knowledge and reality. It is also valuable for professionals in the industry, who are hiring recent college graduates, to gain insight into how students perceive social media in their own lives and as strategic tools. Findings suggest that college students majoring advertising and public relations view social media more positively than other majors because they understand how it fits in to the industry in which they are being educated. Because of these findings, social media should be incorporated into strategic communications curriculum to better prepare students for the current media climate.

رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی: نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان
پرداخت آنلاین و دانلود مقاله + ترجمه فارسی

عنوان فایل : رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی

قیمت مقاله : 19 هزار تومان

فرمت فایل : Word

حجم فایل : 322 کیلو بایت

تعداد صفحه : 32

پرداخت آنلاین و دانلود مقاله انگلیسی

عنوان فایل : Social Media and Strategic

قیمت مقاله : 1 هزار تومان

فرمت فایل : PDF

حجم فایل : 239 کیلو بایت

تعداد صفحه : 23

نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: