دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دسته بندی مقالات ISI
جستجو
کد مقاله : 17003

حسابداری مدیریت محیطی : حالت بازی

Environmental Management Accounting: The State Of Play

منبع : Journal of Business & Economics Research – October 2006 Volume 4, Number 10 تاریخ انتشار : 2006 فرمت : Word تعداد صفحات : 11 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 17004

حسابداری مدیریت محیطی : حالت بازی

Environmental Management Accounting: The State Of Play

منبع : Journal of Business & Economics Research – October 2006 تاریخ انتشار : 2006 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 18001

استانداردها و روش ها برای رد صلاحیت داوران

Standards and Procedures for Disqualifying Arbitrators

منبع : Journal of International Arbitration(2003), Issue 4, pp. 325–۳۵۳ تاریخ انتشار : 2003 فرمت : Word تعداد صفحات : 8 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 18002

تحلیل اصل های کیفیتی جایگزین عنصر قانونی بزه

Study quality principle instead of principle legality of crimes

منبع : Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(6): 358-360, 2012،ISSN 1991-8178 تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 18003

قانون بهره برداری از محیط زیست در برزیل؛ عقب نشینی از سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی

Legalizing environmental exploitation in Brazil: the retreat of public policies for biodiversity protection

منبع : Mongabay.com Open Access Journal – Tropical Conservation Science Vol.6 (4):477-483, 2013 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 13 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 18004

بالارفتن ضریب استفاده از اینترنت و تأثیرآن بر دسترسی به سیستم قضایی در سرزمین چین : گسترش و حدود

The rise of the Internet and its impact on the openness of the justice system in mainland China: improvements and limitations

منبع : Bian, M. (2009), Investigation of Hide and Seek, Bian Min’s Personal Voice تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 18 فرمت : PDF تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 19001

سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده از تکنیک های داده کاوی ماشین بردار پشتیبانی

Intrusion Detection System Using Data Mining Technique: Support Vector Machine

منبع : International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering Website: www.ijetae.com (ISSN 2250-2459, ISO 9001:2008 Certified Journal, Volume 3, Issue 3, March 2013) تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 20001

تاثیرات تغییر اسیدهای چرب کاربردی و ضروری مصرف شده در گوساله های شیرده

Effects of changing the essential and functional fatty acid intake of dairy calves

منبع : J. Dairy Sci. 92:670–۶۷۶ -doi:10.3168/jds.2008-1368 -© American Dairy Science Association, 2009. تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 21001

بررسی بین المللی حقوق و اقتصاد

International Review of Law and Economics

منبع : International Review of Law and Economics 38 (2014) 43–۶۳ Contents lists available at ScienceDirect تاریخ انتشار : 2014 فرمت : Word تعداد صفحات : 56 فرمت : PDF تعداد صفحات : 21
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 21002

تأثیر فعالیت های نخبه های ضدّ جنگ بر روی حیات و سیاست بین الملل

The Impact of the Antiwar Elites’ Activities on the International Life and Politics

منبع : Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 92 ( 2013 ) 582 – ۵۸۷ تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 12 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 21003

خط مشی انتقال بین آموزشکده بین الملل

Transfer between Education Provider Policy – International

منبع : Transfer between Education Provider Policy –International – INT-009 -Effective Date: 19Apr13 -Authorised by: College Council تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 21004

نمایش افکار عمومی در فضای کامپیوتری(فضای سایبری): چگونگی رویارویی روابط عمومی شرکتی با این چالش

Monitoring Public Opinion in Cyberspace: How Corporate Public Relations Is Facing the Challenge

منبع : Public Relations Journal Vol. 3, No. 4, Fall 2009 تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 23 فرمت : PDF تعداد صفحات : 17
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 21005

رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی: نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان

Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among College Students

منبع : Public Relations Journal Vol. 4, No. 3, Summer 2010 تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 32 فرمت : PDF تعداد صفحات : 23
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 22001

کنترل هوشمند جریان slug هیدرودینامیک

SMART CONTROL OF HYDRODYNAMIC SLUG FLOW

منبع : International Journal of Advancements in Research & Technology, Volume 2, Issue 10, October-2013 178 ISSN 2278-7763 تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 23 فرمت : PDF تعداد صفحات : 19
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 22002

گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان ها

LICHENS AS POSSIBLE SOURCES OF ANTIOXIDANTS

منبع : Department of Biology, Faculty of Science, University of Kragujevac, Kragujevac, Radoja Domanovića 12, Serbia. تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 16 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه