دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دسته بندی مقالات ISI
جستجو
کد مقاله : 42004

تحقیق :فیلیپین در اقتصاد مبتنی بر دانش: تغییر و چالش ها

THE PHILIPPINES IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY:CHANGE AND CHALLENGES

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 34 فرمت : pdf تعداد صفحات : 19
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42005

تحقیق: صنعت مبتنی بر دانش در نپال

Knowledge Based Industry In NEPAL

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 19 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42006

تحقیق: اینترنت و تجارت الکترونیک – هندوستان

Internet and e-commerce – India

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 22 فرمت : pdf تعداد صفحات : 12
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42007

تحقیق: اقتصاد دانش محور دربنگلادش

Knowledge Economy in Bangladesh

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 24 فرمت : pdf تعداد صفحات : 13
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42008

تحقیق: کار آفرینی و نو آوری در جهت کاربرد مدیریت دانش در مالزی

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION TOWARDS THE APPLICATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN MALAYSIA

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 13 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42009

تحقیق: کار آفرینی و نو آوری شرکتی: عامل محرک مهم در اقتصاد مبتنی بر دانش

CORPORATE ENTEREPRENEURSHIP AND INNOVATION: KEY THRUSTS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY (KBE)

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 14 فرمت : pdf تعداد صفحات : 8
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 42010

تحقیق: یک مدل مدیریت دانش برای بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش

A KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR SMEs IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

منبع : - تاریخ انتشار : 2003 فرمت : word تعداد صفحات : 25 فرمت : pdf تعداد صفحات : 16
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 43001

ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشدونمو گیاه

THE CORRELATION BETWEEN OXIDATIVE STRESS AND LEAFSENESCENCE DURINGPLANT DEVELOPMENT

منبع : Volume 10, (2005) pp 515 – ۵۳۴ ، CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS تاریخ انتشار : 2005 فرمت : word تعداد صفحات : 29 فرمت : pdf تعداد صفحات : 20
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 43002

تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی سرد شدن تاریکی باعث میشود که ماهیت و میزان توقف فتوسنتز مشخص شود

Effects on both the roots and shoots of soybean during dark chilling determine the nature and extent of photosynthesis inhibition

منبع : Environmental and Experimental Botany،Volume 74, December 2011, Pages 261–۲۷۱ تاریخ انتشار : 2011 فرمت : word تعداد صفحات : 32 فرمت : pdf تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی ... 21 22 23 24 25 26 بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی ... 21 22 23 24 25 26 بعدی آخرین صفحه