دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دانلود مقاله isi با ترجمه فارسی

دسته بندی مقالات ISI
جستجو
کد مقاله : 10001

فیلیپین در اقتصاد مبتنی بر دانش: تغییر و چالش ها

The Philippines IN The Knowledge-Based Economy:Change AND Challenges

منبع : تاریخ انتشار : 2003 فرمت : Word تعداد صفحات : 34 فرمت : PDF تعداد صفحات : 19
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 10002

چارچوب یادگیری سیار

MOBILE LEARNING FRAMEWORK

منبع : IADIS International Conference Mobile Learning,2005 تاریخ انتشار : 2005 فرمت : Word تعداد صفحات : 11 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 10003

سیستم های سیار برای آموزش انعطاف پذیر

Mobile system for flexible education

منبع : ScinceDirect, Procedia computer scince تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 14 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 10004

سیستم آموزش هوشمند با استفاده از سیستم خبره ترکیبی با مدل گفتاری در شبکه های عصبی

INTELLIGENT TUTORING SYSTEM USING HYBRID EXPERT SYSTEM WITH SPEECH MODEL IN NEURAL NETWORKS

منبع : International Journal of Computer Theory and Engineering تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 14 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 10005

چهار چوبی برای ایجاد محیط یادگیری از طریق موبایل بر اساس تلویزیون تعاملی ماهواره ای

A FRAMEWORK FOR BUILDING AN INTERACTIVE SATELLITE TV BASED M-LEARNING ENVIRONMENT

منبع : International Journal of Interactive Mobile Technologies تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 18 فرمت : PDF تعداد صفحات : 6
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 10006

پیاده سازی مدرسه‌ی هوشمند مالزی: یک بررسی از شیوه‌های آموزشی – یادگیری و آمادگی معلم – دانش‌آموز

IMPLEMENTATION OF THE MALAYSIAN SMART SCHOOL: AN INVESTIGATION OF TEACHING-LEARNING PRACTICES AND TEACHER-STUDENT READINESS

منبع : Internet Journal of e-Language Learning & Teaching تاریخ انتشار : 2005 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 10
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 10007

مطالعه و یادگیری پیوسته در محیط‌های آموزش مجازی

Online Reading and Learning in Virtual Instruction Environment

منبع : International Journal of Engineering and Innovative تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 19 فرمت : PDF تعداد صفحات : 5
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 10008

تألیف و ارائه ی ابزارهای آموزشی از راه دور از طریق تلویزیون های تعاملی

Authoring and Presentation Tools for Distance Learning over Interactive TV

منبع : EuroITV2010, June 9th-11th 2010, Tampere تاریخ انتشار : 2010 فرمت : Word تعداد صفحات : 15 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 10009

برنامه های کاربردی سیستم خبره در محیط آموزش الکترونیکی تجزیه و تحلیل روند و پیش بینی های آینده

Expert System Applications in E-learning Environment: Analysis on Current Trends and Future Prospects

منبع : International Journal of Internet Computing تاریخ انتشار : 2011 فرمت : Word تعداد صفحات : 9 فرمت : PDF تعداد صفحات : 4
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11001

حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده:شواهد از فرانسه

Audit pricing and nature of controlling shareholders:Evidence from France

منبع : China Journal of Accounting Research تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 19 فرمت : PDF تعداد صفحات : 14
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11002

اقتصاد انرژی

Energy Economics

منبع : Energy Economics تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 17 فرمت : PDF تعداد صفحات : 11
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11003

نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی : مطالعه موردی قبرس و کورواسی

Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia

منبع : International Conference on Applied Economics تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 10 فرمت : PDF تعداد صفحات : 9
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11004

استفاده از جعل(اسکناس ها)

Consuming Counterfeits

منبع : www.britsoccrim.org تاریخ انتشار : 2009 فرمت : Word تعداد صفحات : 25 فرمت : PDF تعداد صفحات : 18
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11005

سقوط در بازارهای مالی کارا ، نقش فاندامنتال ها در ایجاد نوسانات

Financial crises in efficient markets: How fundamentalists fuel volatility

منبع : www.elsevier.com/locate/jbf تاریخ انتشار : 2012 فرمت : Word تعداد صفحات : 20 فرمت : PDF تعداد صفحات : 7
توضیحات کامل و خرید مقاله
کد مقاله : 11006

روز پایان منطقه یورو: دلایل، تفاوتها و عواقب فروپاشی

Doomsday for the Euro Area: Causes, Variants and Consequences of Breakup

منبع : International Journal of Financial Studies تاریخ انتشار : 2013 فرمت : Word تعداد صفحات : 25 فرمت : PDF تعداد صفحات : 15
توضیحات کامل و خرید مقاله
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه 
اولین صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... بعدی آخرین صفحه