بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۲۶۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

A High Performance Computing Cloud Computing Environment for  Machining Simulations

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک محیط محاسبه ابری محاسبه ای با عملکرد بالا برای شبیه سازی های ماشینی

منبع مقاله
Procedia CIRP،Volume 8, 2013, Pages 57–۶۲،۱۴th CIRP Conference on Modeling of Machining Operations (CIRP CMMO)
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی/۱۹صفحه/ ۲۰۱۳

چکیده انگلیسی مقاله
Machining is a pervasive manufacturing process used in industries such as automotive, aerospace, medical implants and oil and gas. Analysis of processes via physics-based modeling enables new and innovative designs for cutting tools, provides confidence of machined workpiece quality characteristics and allows reduction in machining cycle times and tooling costs. Progressively sophisticated analyses of machining processes have evolved with the inclusion of effects of full three-dimensional analysis of cutting tools and complex tool/workpiece kinematics. Detailed-level analysis of machined workpiece surfaces based on finite element method (FEM) allows prediction of residual stresses, work hardened layer depths and heat flow. However, with the increase in model sophistication has come with computational burden. This paper details a high performance computing (HPC) environment for finite element models used for machining analysis. First, the FEM model is reviewed and its extension to high core-count shared memory environments is described. Scaled performance improvements for up to forty cores are demonstrated and performance improvements documented. Next, an HPC cluster is designed and a specialized batch queuing software is implemented that allows submission, monitoring and management of large scale machining simulations. Finally, an infrastructure for delivering the HPC capability to customers through Software as a Service (SaaS) is introduced.
چکیده فارسی مقاله

 ماشینی کردن یک فرایند وسیع تولیدی مورد کاربرد در صنایی مثل خوردو، هوا و فضا،کاشتهای پزشکی و نفت و گاز می باشد.تحلیل فرایند از طریق مدل سازی فیزیکی طراحی های جدید و نوآورانه را برای ابزارهای برش را امکان پذیر میسازد، ویژگی های کیفیت قطعات ماشینی را تضمین میکند و باعث کاهش هزینه های تجهیز و زمانها یچرخه ماشینی میگردد. تحلیل های خیلی پیچیده فرایندهای ماشینی با در بر گیری تاثیرات تحلیل سه بعدی کامل ابزارهای برش و جنبش شناسی قطعه کاری/ ابزار پیچیده شکل گرفته است.تحلیل دقیق سطوح قطعات کاری ماشین کاری شده روش مؤلفه متناهی (FEM) با پیش بینی فشارهای باقی مانده،عمق های لایه سخت شده و جریان گرما را امکان پذیر میسازد. با این وجود پیچیدگی مدل باعث افزایش بار حاسبهای گردیده است.این مقاله یک محیط محاسبه ای با عملکرد بالا(HPC) برای مدل های مؤلفه متناهی مورد کاربرد برای تحلیل ماشینی را به صورت دقیق بیان می کند. نخست مدل FEM مرور می شود و و توسعه آن در محیط های حافظه مشترک هسته ای(core-count) توضیح داده می شود.بهبود های عملکرد مقیاس شده برای ۴۰ هسته نشان داده می شوند و بهبود های عملکرد اثباط می گردد. سپس یک دسته HPC طاحی می شود و یک نرم افزار صف دسته ای ویژه اجرا می شود که ارائه نظارت و مدیریت شبیه سازی های ماشینی بزرگ مقیاس را امکان پذیر می کند.در آخر یک زیر ساختاری برای ارائه HPC به مشتریان از طریق نرم افزار به عنوان یک سرور (SaaS) معرفی می شود.

کلمات کلیدی

مدلسازی ، محیطی ، محاسبه با عملکرد بالا (HPC) ،شبیه سازی های ماشینی،محاسبه ابری

پیش نمایش صفحه اول مقاله

یک محیط محاسبه ابری محاسبه ای با عملکرد بالا برای شبیه سازی های ماشینی

یک محیط محاسبه ابری محاسبه ای با عملکرد بالا برای شبیه سازی های ماشینی

حجم مقاله:۸۲۴کیلوبایت
قیمت:۲۵۰۰۰تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>