بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۲۰۱۱۱

عنوان انگلیسی مقاله

LICHENS AS POSSIBLE SOURCES OF ANTIOXIDANTS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان ها

منبع مقاله

Department of Biology, Faculty of Science, University of Kragujevac, Kragujevac, Radoja Domanovića 12, Serbia.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences (Impact Factor: 0.95). 04/2011; 24(2):165-70.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۶ صفحه/ ۲۰۱۱

چکیده انگلیسی مقاله

Acetone, methanol and aqueous extracts of the lichen Cetraria  islandica,  Lecanora  atra,  Parmelia  pertusa, Pseudoevernia  furfuraceae and  Umbilicaria  cylindrica were investigated for antioxidant activity by five different methods: DPPH radical scavenging, superoxide anion radical scavenging, reducing power, determination of total phenolic compounds and determination of total flavonoid content. Different antioxidant activities of the tested extracts were studied in comparison to known antioxidants such as ascorbic acid, butylated hydroxyanisole (BHA) and  α-tocopherol. The tested extracts had strong antioxidant activity. The DPPH radical scavenging activity ranging from 32.68-94.70%. For reducing power, measured values of absorbance varied from 0.016 to 0.109. The superoxide anion scavenging activity for different extracts was 7.31-84.51%. In addition, the high contents of total phenolic compounds (12-76.42 µg of pyrocatechol equivalent) and total flavonoids (1.37-54.77 µg of rutin equivalent) suggests that phenols and flavonoids might be the major antioxidant compounds in studied extracts. Tested lichen species were found to possess effective antioxidant activities and can be used as good natural sources of antioxidants.

چکیده فارسی مقاله

استون، متانول و عصاره های آبی گلسنگ هایی چون Cetraria islandica، Lecanora atra، pertusa Parmelia،Pseudoevernia furfurace و Umbilicaria cylindrical به خاطر فعالیت آنتی اکسیدانی با ۵ روش بررسی شدند: scavenging بنیادی DPPH، scavengingبنیادی آنیون سوپراکسید،قدرت کاهنده، تعیین کل ترکیبات فنولی و تعیین کل محتوی فلاونوئید. فعالیت های آنتی اکسیدانی گوناگون عصاره های آزمایش شده در مقایسه با آنتی اکسیدان های معروف مانند اسید آسکوربیک، هیدروکسی آنیزول بوتیلی (BHA) و α  توکوفیرول مطالعه شد.عصارههای آزمایش شده دارای فعالیت آنتی اکسیدانی قوی بودند. فعالیت scavenging بنیادی DPPH به خاطر قدرت کاهنده از ۳۲٫۶۸ تا ۹۴٫۷۰%. متفاوت است.و میزان جذب نیز از ۰٫۰۱۶ تا ۰٫۱۰۹ متغیر بود. فعالیت scavenging یون سوپراکسید برای عصاره های مختلف ۷٫۳۱ تا ۸۴٫۵۱% بود.علاوه بر این، محتویات زیاد کل ترکیبات فنولی (۱۲- μg 76.42  معادل پیروکاتیکول) و کل فلاونوئیدها (۱٫۳۷- ۵۴٫۷۷ μg معادل روتین) نشان میدهد که فنول ها و فلاونوئیدها ، ترکیبات آنتی اکسیدانی اصلی در عصاره های مورد مطالعه میباشند. مشخص شد که گونه های گلسنگی آزمایش شده دارای فعالیت آنتی اکسیدانی موثرهستند و به عنوان منابع طبیعی مناسب از آنتی اکسیدان ها مورد استفاده قرار می گیرند.

کلمات کلیدی

عصارۀ گلسنگ، فعالیت آنتی اکسیدان،سنتتیک ،  طبیعی،گیاهان، ماکرومیست ها، گلسنگ ها

پیش نمایش صفحه اول مقاله

گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان ها

گلسنگ ها، منبع احتمالی آنتی اکسیدان ها

حجم مقاله :۳۰۲کیلوبایت
قیمت: ۱۸۰۰۰تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>