بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۲۹۴۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

 SMART CONTROL OF HYDRODYNAMIC SLUG FLOW

ترجمه فارسی عنوان مقاله

کنترل هوشمند جریان slug هیدرودینامیک

منبع مقاله

International Journal of Advancements in Research & Technology, Volume 2, Issue 10, October-2013 178 ISSN 2278-7763

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۹صفحه / فایل doc فارسی/۲۳ صفحه/ ۲۰۱۳

چکیده انگلیسی مقاله

Slugging is the intermittent flow regime in which large bubbles of gas flow alternately with liquid slugs at randomly fluctuating frequency in pipelines. This occurs when the velocity difference between the gas flow rate and liquid flow rate is high enough resulting in an unstable hydrodynamic behaviour usually caused by the Kelvin-Helmholtz instability.
Smart control technology, though effective for the control of severe slugs, has not been applied for hydrodynamic slug mitigation. This work investigated the application of smart control for mitigating hydrodynamic slug problem to enhance oil production and recovery.
Smart Proportional-Integral (PI) control strategy based on measurement of pressure at the riser base as controlled variable with topside valve choking as manipulated variable was therefore investigated through Olga simulation. A control system that used the topside choke valve to keep the pressure at the riser base at or below the average pressure in the riser slug cycle was contrived. This was found to prevent liquid accumulation or blockage of the flow line.
OLGA (Olga is a commercial software widely tested and used in the oil industry) has been used to assess the capability of smart control strategy for hydrodynamic slug control and has been found to give useful results and most interestingly increase in oil production and recovery. The riser slugging was suppressed and the choke valve opening was increased from 8% to 12.65%, representing an improvement of 4.65% in the valve opening. Secondly, implementing smart control at open-loop condition reduced the riser base pressure from 15.3881bar to 13.4016bar.

چکیده فارسی مقاله

ضربه زنی ، رژیم جریان متناوب است که حباب های بزرگ گاز  در آن  به طور متناوب با ضربه های مایع با فرکانس نوسانی تصادفی در لوله ها جریان دارند. این امر زمانی رخ می دهد که اختلاف سرعت بین سرعت جریان گاز و سرعت جریان مایع به اندازه کافی زیاد باشد که منجر به یک رفتار هیدرودینامیکی ناپایدار که ناشی از ناپایداری Kelvin-Helmholtz است گردد.

تکنولوژی کنترلی هوشمند ، هرچند که برای کنترل ضربات شدید موثر است اما برای کاهش ضربۀ هیدرودینامیکی کاربرد نداشته است. در این مطالع به بررسی کاربرد کنترل هوشمندد کاهش مشکل ضربۀ هیدرودینامیک جهت افزایش تولید و بازیابی پرداخته شد.

راهبرد کنترل یکپارچۀ نسبی (PI) هوشمند مبتنی بر اندازه گیری فشار در پایۀ برخیزنده همانند متغیر کنترل شده با چوکینگ سوپاپ بالاسو همانند متغیر دستکاری شده از طریق شبیه سازی Olga بررسی شد. سیستم کنترلی که از ساسات هوای بالاسو برای حفظ فشار در پایۀ برخیزنده یا زیر میانگین فشار در سیکل ضربّ برخیزنده استفاده کرد تعبیه شد. از این کار در جهت جلوگیری از تجمع مایع یا انسداد خط جریان بهره گرفته شد. OLGA (Olga نرم افزار تجاری که کاربرد وسیع در صنعت نفت دارد و آزمایشات متعدد روی آن انجام گرفته است) برای ارزیابی قابلیت راهبرد کنترل هوشمند  کنترل ضربۀ هیدرودینامیک استفاده شده است و مشخص شد که استفاده از آن نتایج مطلوب به همراه دارد و مهمتر از همه منجر به افزایش تولید نفت و بازیابی می شود. ضربه زنی برخیزنده متوقف شد و  باز شدن ساسات هوا از ۸% به ۱۲٫۶۵% افزایش یافت که حاکی از افزایش ۴٫۵۶درصدی  در باز شدن سوپاپ شد.، دوما، اجرای کنترل هوشمند در وضعیت مدار باز باعث کاهش فشار پایۀ سیم عمودی از ۱۵٫۳۸۸۱bar به ۱۳٫۴۰۱۶bar شد.

کلیدواژه ها: نقشۀ انشعاب، آب بندشدگی، مدار بسته، کنترل فیدبک، رژیم جریان، چندفازی، مدار باز، OLGA

پیش نمایش صفحه اول مقاله

کنترل هوشمند جریان slug هیدرودینامیک

کنترل هوشمند جریان slug هیدرودینامیک

حجم مقاله:          ۶۱۵ کیلوبایت
قیمت:               ۳۰۰۰۰ تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>