بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

نام کامل ژورنال

Journal of Arid Environments

نام فارسی ژورنال

ژورنال محیط های خشک

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                      ISSN : 0140-1963

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-arid-environments

حوزه های پذیرش مقاله

Paleo climate and Paleo environments

آب و هوا و تغییرات آب و هوا (Climate and Climate Change)

سیستم ها و فرآیندهای هیدرولوژیکی (Hydrological processes and systems)

سیستم ها و فرآیندهای ژئومرفولوژی (Geomorphological processes and systems)

خاک -جنبه های فیزیکی و بیولوژیکی (Soils- physical and biological aspects)

بوم شناسی-گیاهی و علوم دامی (Ecology- Plant and Animal Sciences)

مردم شناسی و بوم شناسی انسانی (Anthropology and human ecology)

استفاده های زمین (land use)

حفاظت (conservation)

تخریب زمین (Land degradation)

نظارت بر محیط زیست و مدیریت (Environmental monitoring and management)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0140-1963

1.772

102

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>