بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

نام کامل ژورنال

Journal of Accounting and Economics

نام فارسی ژورنال

ژورنال حسابداری و اقتصاد

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                   ISSN : 0165-4101

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-accounting-and-economics

حوزه های پذیرش مقاله

نقش حسابداری در داخل شرکت (The role of accounting within the firm)

محتوای اطلاعات و نقش ارقام حسابداری در بازار سرمایه (The information content and role of accounting numbers in capital markets)

نقش حسابداری در قراردادهای مالی و نظارت روابط سازمان (The role of accounting in financial contracts and in monitoring agency relationships)

تعیین استاندارد های حسابداری (The determination of accounting standards)

مقررات دولت در افشای شرکت های بزرگ و/یا حرفه حسابداری (Government regulation of corporate disclosure and/or the Accounting profession)

نظریه حسابداری شرکت ها (The theory of the accounting firm)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0165-4101

3.912

56

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>