بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

نام کامل ژورنال

The International Journal of Grid Computing and eScience

 نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی محاسبات شبکه ای و علوم الکترونیکی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0167-739X

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/future-generation-computer-systems

حوزه های پذیرش مقاله

برنامه های کاربردی شبکه ای و پشتیبانی برنامه های کاربردی

برنامه های کاربردی جدید (Novel applications)

برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی و علوم الکترونیکی (eScience and eBusiness applications)

محیط های حل مسئله و آزمایشگاه های مجازی (Problem solving environments and virtual laboratories)

اقتصاد شبکه ای (Grid economy)

شبکه های مبتنی بر دانش و شبکه های معنایی (Semantic and knowledge based grids)

شبکه های همکاری و سازمان های مجازی (Collaborative Grids and virtual organizations)

محاسبات با توان بالا و عملکرد بالا در شبکه (High Performance and high throughput computing on grids)

گردش کار برنامه های کاربردی پیچیده (Complex application workflows)

مفاهیم علمی، صنعتی و اجتماعی (Scientific, industrial and social implications)

شبکه ها در آموزش و پرورش (Grids in education)

روش های شبکه و میانه ها

ابزار برای توسعه شبکه: نظارت و برنامه ریزی (Tools for grid development: monitoring and scheduling)

مدیریت منابع پویای توزیع شده (Distributed dynamic resource management)

خدمات وب و شبکه (Grid- and web-services)

مدیریت اطلاعات (Information management)

استانداردهای نوظهور و پروتکل ها (Protocols and emerging standards)

محاسبات اینترنتی و نقطه به نقطه (Peer to peer and internet computing)

محاسبات فراگیر (Pervasive computing)

امنیت شبکه (Grid Security)

نظریه شبکه های توری

ویژگی های فرایند، برنامه ها و طراحی الگوریتم (Process specification; program and algorithm design)

جنبه های نظری ارتبازات در محیط های وسیع و محاسبات (Theoretical aspects of wide area communication and computation)

نظریه تجانس و عملکرد (Scaling and performance theory)

تایید پروتکل (Protocol verification)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0167-739X

1.864

32

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>