بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

نام کامل ژورنال

Journal of Allergy and Clinical Immunology

نام فارسی ژورنال

ژورنال آلرژی و ایمنی شناسی بالینی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                    ISSN : 0091-6749

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-allergy-and-clinical-immunology

حوزه های پذیرش مقاله

آسم (asthma)

آلرژی غذایی (food allergy)

رینیت آلرژیک (allergic rhinitis)

درماتیت آتوپیک (atopic dermatitis)

کمبود ایمنی اولیه (primary immune deficiencies)

آلرژی محیطی و شغلی (occupational and environmental allergy)

دیگر بیماری های آلرژیک و ایمونولوژیک (other allergic and immunologic diseases)

آزمایش های بالینی و مطالعات مکانیکی (clinical trials and mechanistic studies)

بینشی به مکانیزم های زمینه ای (clinical trials and mechanistic studies)

اکتشافات دیگر (other discoveries)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0091-6749

12.047

132

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>