بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۳۱۳۰۲

عنوان انگلیسی مقاله

Impact toughness of high strength low alloy TMT reinforcement ribbed bar 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

چغرمگی ضربه ایی بار شیاردار ((bar ribbed تقویت کننده TMT کم آلیاژ پراستحکام

منبع مقاله

Bull. Mater. Sci., Vol. 25, No. 4, August 2002, pp. 319–۳۲۴٫ © Indian Academy of Sciences.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی/۱۰صفحه/ ۲۰۰۲

چکیده انگلیسی مقاله

Charpy V-notch impact toughness of 600 MPa yield stress TMT rebars alloyed with copper, phosphorus, chromium and molybdenum has been evaluated. Subsize Charpy specimens were machined from the rebar keeping the tempered martensite rim intact. The copper–phosphorus rebar showed toughness of ۳۵ J at room temperature. The toughness of copper molybdenum and copper–chromium rebars was 52 J. The lower toughness of phosphorus steel is attributed to solid solution strengthening and segregation of phosphorus to grain boundaries. Due to superior corrosion resistance, copper–phosphorus TMT rebar is a candidate material in the construction sector.

چکیده فارسی مقاله

پیش نمایش

چغرمگی ضربه ایی شکاف V شکل Charpy ریبارهای TMT با تنش سلیم ۶۰۰Mpa دارای آلیاژهای مس، فسفروس، کروم و موسیبرون ارزیابی شده است. نمونه های Charpy زیراندازه (Subsize) از ریباری که لبه مارتنزیت را دست نخورده و سالم نگه می دارد ماشین کاری شد. ریبار مس – فسفروس چغرمگی ۳۵J در دمای اتاق را نشان داد. چغرمگی ریبارهای مس – thermex و مس – کروم ۲۵J بود. چغرمگی پایین فولاد فسفروس به استحکام بخشی محلول جامد و تفکیک فسفروس به gra در مرزها نسبت داده می شود. به دلیل مقاومت خوردگی برتر، ریبار TMT مس – فسفروس به عنوان ماده کاندید در بخش ساخت و ساز به شمار می رود.

کلیدواژه ها: چغرمگی ضربه ایی Charpy، ریبار TMT، فسفروس، اتقال انعطاف پذیر – شکننده، تفکیک مرزدانه.

صفحه اول مقاله

 چغرمگی ضربه ایی بار شیاردار ((bar ribbed تقویت کننده TMT کم آلیاژ پراستحکام:

چغرمگی ضربه ایی بار شیاردار ((bar ribbed تقویت کننده TMT کم آلیاژ پراستحکام:

حجم مقاله:        ۴۵۵ کیلوبایت
قیمت:                ۲۰۰۰۰تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>