بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۲۳۹۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Accounting Information and Performance Measurement  in a Nonprofit Organization

ترجمه فارسی عنوان مقاله

پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی:دیدگاه های چند رشته ای

منبع مقاله

Volume 42, Issue 3, April 2013, Pages 275–۲۸۲،Theoretical Perspectives in Industrial Marketing Management

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی /۲۶صفحه/ ۲۰۱۳

چکیده انگلیسی مقاله

Marketing as a discipline in general, and industrial marketing in particular, has drawn upon a number of different theoretical perspectives from domains as diverse as organisational theory, systems analysis, economics, psychology, sociology and anthropology to further our understanding. However, to build this understanding and increase the relevance of marketing research, we need to be aware of the ontological assumptions and stances that such theoretical perspectives use. The purpose of this special issue is therefore to offer a platform for the exploration, comparison, application, and consideration of ontological choice and its implications in industrial marketing research. To achieve this we review early industrial marketing scholarship in this first section. In the second section, we identify the larger ebbs and flows that mark the development and advancement of industrial marketing research. In the final section, we provide an overview of the papers in this special issue in the form of a thematic exploration of theoretical developments in industrial marketing management research.

چکیده فارسی مقاله

بازاریابی به عنوان یک اصل به طور کلی و به ویژه بازاریابی صنعتی تعدادی جنبه های مختلف نظریه ای حوزه های متنوع تئوری ترتیب داده شده چون تحلیل سیستم ها، اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی برای درک و فهم ما مطرح کرده است. اگرچه برای ایجاد این درک و افزایش تحقیق بازاریابی ما نیازمند آگاه شدن از فرضیه های هستی شناسی هستیم که در چنین جنبه هایی مورد استفاده قرار میگیرد.هدف از این مبحث ویژه پیشنهاد و ارائه یک چهارچوب برای پیگیری، مقایسه، کاربرد و در نظر گرفتن انتخاب تئوری هستی شناسی و مفهوم آن در تحقیق بازاریابی صنعتی است. برای دستیابی به این هدف در بخش اول نظریه های دانشمندان پیشین در زمینه بازاریابی صنعتی را مورد بازبینی قرار می دهیم، در بخش دوم ما جریان ها و موارد برجسته ای را که تحقیق بازاریابی صنعتی به موجب آنها توسعه و پیشرفت یافته شناسایی می کنیم ودر بخش آخر مقاله هایی در مورد این مبحث ویژه در فرم پیگیری موضوعی توسعه های نظری در تحقیق مدیریت بازاریابی صنعتی مورد بازبینی قرار می دهیم.

کلمات کلیدی

بازاریابی صنعتی ،مطالعات بازاریابی  ،فروش، مدیریت فروش، رفتار خریدار، بدعت گذاری،راهکار بازاریابی، مدیریت بازاریابی، کانالها،سهم و روابط مابین فروشنده وخریدار

پیش نمایش صفحه اول مقاله

پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی: دیدگاه های چند رشته ای

پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی:
دیدگاه های چند رشته ای

حجم مقاله: ۲۳۹کیلوبایت
قیمت:۳۰۰۰۰تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>