بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۲۹۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی : مطالعه موردی قبرس و کورواسی

منبع مقاله

,Dimitrios Serenis and Nicholas Tsounis / Procedia Economics and Finance 5 ( 2013 ) 677 – ۶۸۵

International Conference on Applied Economics (ICOAE) 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی/۱۰ صفحه/ ۲۰۱۳

چکیده انگلیسی مقاله

This paper examines the effect of exchange rate volatility for a set of two countries, Croatia and Cyprus on sectoral exports during the period of 1990: q1-2012:q1. It is claimed by some researchers that exchange rate volatility causes a reduction on the overall level of trade. Empirical researchers often utilize the standard deviation of the moving average of the logarithm of the exchange rate as a measure of exchange rate fluctuation. In this study we propose a new measure for volatility. Overall our results have suggested significant negative effects from volatility on exports for one country in our sample.

چکیده فارسی مقاله

پیش نمایش


صفحه

این مقاله به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز برای مجموعه دو کشور کوروواسی و قبرس در طول دروره سال های ۲۰۱۲-۱۹۹۰ در راستای صادرات پرداخته است. محققین ادعا دارند که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش مبادلات تجاری می شود. محققان اغلب از استاندارد انحراف از میانگین از لگاریتم نرخ ارز به عنوان معیاری از نوسان نرخ ارز یاد می کنند.به طور کلی نتایج در این پژوهش نشان می دهد که این نوسانات اثرات منفی قابل توجهیدر صادرات کشورهای نمونه(کوروواسی و قبرس)دارد.

کلمات کلیدی: صادرات. صادرات بخشی. E.U؛ تلاطم نرخ ارز

اول مقاله

نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی : مطالعه موردی قبرس و کورواسی

نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی : مطالعه موردی قبرس و کورواسی

حجم مقاله:         ۳۶۹ کیلوبایت
قیمت:                 ۳۰۰۰۰ تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>