بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۲۲۴۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Risky  innovation:  The  impact  of  internal  and  external  R&D  strategies  upon  the distribution  of  returns

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نوآوری مخاطره آمیز:تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود

منبع مقاله

Research Policy 42 (2013) 495– ۵۰۱،Contents lists available at SciVerse ScienceDirect

Volume 42, Issue 2, March 2013, Pages 495–۵۰۱

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی /۲۸صفحه/ ۲۰۱۳

چکیده انگلیسی مقاله

External innovation increases the profits of the median firm, but also increases dispersion and the kurtosis of the distribution of profits. This means that external strategies are risky and may require a very large number of attempts before average returns are obtained. This puts smaller firms into a position of disproportionately high risk. Despite the earlier evidence that the rewards from innovation are positively skewed, we find no effect of innovation strategies upon the skewness of the distribution of firms’ profits.

چکیده فارسی مقاله

نوآوری های خارجی، سود شرکت های متوسط را افزایش می دهد​​، اما همچنین پراکندگی و کشیدگی توزیع سود را افزایش می دهد. این به این معنی است که استراتژی های خارجی پر مخاطره هستند و ممکن است تلاش زیادی قبل از ​​به دست آمدن بازده متوسط نیاز داشته باشد. این امر شرکت های کوچک تر را به طور نامتناسبی در یک موقعیت پر مخاطره قرار میدهد. با وجود شواهد قبلی که پاداش نوآوری به طور مثبت اریب است، ما هیچ اثری از استراتژی های نوآوری بر چولگی توزیع سود شرکت ها نیافتیم

کلمات کلیدی:

ریسک، نوآوری تحقیق وتوسعه، عملکرد شرکت.نوآوری های داخلی و خارجی ،استراتژی های خارجی ،نوآوری

پیش نمایش صفحه اول مقاله

 نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود

نوآوری مخاطره آمیز:
تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود

حجم مقاله :۵۶۹کیلوبایت
قیمت۲۵۰۰۰تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>