بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۳۱۶۰۶

عنوان انگلیسی مقاله

The contribution of e-HRM to HRM effectiveness Results from a quantitative study in a Dutch Ministry

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک در اثربخشی به مدیریت منابع انسانی

منبع مقاله

The current issue and full text archive of this journal is available at,www.emeraldinsight.com/0142-5455.htm

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۱۲صفحه / فایل doc فارسی۱۳صفحه/ ۲۰۰۶

چکیده انگلیسی مقاله

Purpose – Both for-profit and not-for-profit organisations have been replacing face-to-face HRM activities with web-based HRM tools, e-HRM for short, for employees and managers since the 1990s. This paper aims to look at whether this is of benefit to an organisation. Design/methodology/approach – The study was conducted in the Ministry of Internal Affairs in
The Netherlands, where e-HRM in the form of employee self-service applications was introduced. Findings – The study shows that individual assessment of e-HRM applications influences HRM technical and strategic effectiveness. This is especially so in the perceived quality of the content and the structure of e-HRM applications which have a significant and positive effect on technical and strategic HRM effectiveness. Research limitations/implications – It is difficult to form generalizations from the research into only one company. Practical implications – The basic expectations are that using e-HRM will decrease costs, will  improve the HR service level and will give the HR department space to become a strategic partner.
This study investigates whether this is the case. Originality/value – The area on which this study concentrates has not had extensive academic research conducted into it.

چکیده فارسی مقاله

پیش نمایش

هدف: هم سازمانهای انتفاعی و هم سازمان های غیر انتفاعی در حال جایگزین کردن فعالیت های مدیریت منابع انسانی با ابزار های مدیریت منابع انسانی وب محور هستند. مدیریت منابع انسانی الکترونیک از سال ۱۹۹۰ تا به حال مورد توجه قرار گرفته است.هدف این مقاله بررسی این موضوع است که ببیند آیا این برای سازمان مفید است یا خیر؟

طراحی/روش شناسی /نگرش: این مطالعه در وزارتخانه کار داخلی در نترلندهدایت می شد در حالی که مدیریت منابع انسانی الکترونیک در فرم تقاضانامه خودسرویسی کارمندان وارد شده بود.

یافته ها: این مطالعه نشان می دهد که برآورد افراد از اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اثر بخشی مدیریت منابع انسانی استراتژیک و فنی موثر است.این خصوصاً در درک کیفی از محتوا و ساختار اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیکمهم است که اثری مثبت روی اثر بخشی مدیریت منابع انسانی استراتژیک و فنی دارد.

محدودیت های پژوهش :این مشکل است که نتایج پژوهشی که فقط در داخل یک سازمان انجام شدهتعمیم بدهیم.

مفاهیم کاربردی :ما انتظار داریم که با کاربرد مدیریت منابع انسانی الکترونیک هزینه ها کاهش داده شود ،بهبود بخشیده شود در خدمات کارکنان وفضای اداره منابع انسانی یک شریک استراتژیک شود.

اصلیت/ ارزش : عرصه ای که این مطالعات روی آن تمرکز دارد پژوهش های آکادمیک وسیعی ندارد.

صفحه اول مقاله

نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک در اثربخشی به مدیریت منابع انسانی

نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک در اثربخشی به مدیریت منابع انسانی

حجم مقاله:    ۱۶۰ کیلوبایت
قیمت:              ۳۰۰۰۰تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>