بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۲۲۵۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Legalizing environmental exploitation in Brazil: the retreat of public policies for biodiversity protection

ترجمه فارسی عنوان مقاله

قانون بهره برداری از محیط زیست در برزیل؛ عقب نشینی از سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی

منبع مقاله

Mongabay.com Open Access Journal – Tropical Conservation Science Vol.6 (4):477-483, 2013
Tropical Conservation Science | ISSN 1940-0829 | Tropicalconservationscience.org،۴۷۷،Opinion article
Legalizing environmental

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی /۱۳صفحه/ ۲۰۱۳

چکیده انگلیسی مقاله

Brazil is the country with the most biodiversity in the world and also hosts the largest rainforest on the planet. Although Brazil was a pioneer of public policies for conservation of biodiversity and natural resources, it has recently jeopardized all biome conservation through questionable environmental policies. Over the past four years, the government has drastically altered its environmental legislation, removing vast areas from protection and encouraging overexploitation of natural resources,, which will result in loss of biodiversity, reduction of forest cover, and increased pollution of soil and water. The Brazilian political-social scene and its relationship with biodiversity conservation are discussed as well.

چکیده فارسی مقاله

برزیل کشوری با بیشترین تنوع زیستی در جهان است و همچنین میزبان بزرگترین جنگل انبوه در این سیاره. اگرچه برزیل پیشگام سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی و منابع طبیعی بود، به تازگی تمامی این فعالیتهای حفاظتی از طریق سیاست های زیست محیطی مشکوک به خطر افتاده است. در طول چهار سال گذشته، دولت به شدت قوانین زیست محیطی خود را تغییر داده است؛ از بین بردن مناطق وسیعی از منابع طبیعی و حمایت و تشویق جاده سازی، که به از دست رفتن تنوع زیستی، کاهش پوشش جنگلی و افزایش آلودگی آب و خاک منجر خواهد شد. در این مقاله از صحنه سیاسی و اجتماعی در برزیل و ارتباط آن با حفاظت از تنوع زیستی نیز بحث شده است.

کلمات کلیدی

قانون، حفاظت از محیط زیست، چشم انداز سیاسی و اجتماعی، تنوع زیستی.

پیش نمایش صفحه اول مقاله

قانون بهره برداری از محیط زیست در برزیل؛ عقب نشینی از سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی

قانون بهره برداری از محیط زیست در برزیل؛ عقب نشینی از سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی

حجم مقاله :۳۸۲کیلوبایت
قیمت: ۲۵۰۰۰تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>