بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی مقاله

BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS: STATE-OF-THE-ART REVIEW AND CONTEMPORARY APPLICATIONS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم های هوشمند تجاری: مروری بر وضعیت هنر و کاربردهای امروزی

منبع مقاله

Symposium on Progress in Information & Communication Technology 2009

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۱ صفحه/  ۲۰۰۹

چکیده انگلیسی مقاله

Recently business intelligence (BI) applications have been the primary agenda for many CIOs. However, the concept of BI is fairly new and to date there is no commonly agreed definition of BI. This paper explores the nebulous definitions and the various applications of BI through a comprehensive review of academic as well as practitioner’s literature. As a result, three main perspectives of BI have been identified, namely the management aspect, the technological aspect, and the product aspect. This categorization gives researchers, practitioners, and BI vendors a better idea of how different parties have approached BI thus far and is valuable in their, design, planning, and implementation of a contemporary BI system in the future. The categorization may even be a first effort towards a commonly agreed definition of BI.

چکیده فارسی مقاله

 اخیراً، کاربردهای هوشمند تجاری (BI) دستور کار اولیه بسیاری از CIO ها شده اند. اگرچه مبحث BI جدید و به روز بوده اما تعریف جامعی از BI موجود نیست. این مقاله تعاریف مبهم و کاربردهای مختلف BI را با مهدی جامع بر متخصیص و مقالات شرکت کنندگان در امر شرح می دهد. در نتیجه سه جنبه اصلی BI بنامهای جنبه مدیریت، جنبه تکنولوژی و جنبه تولید مشخص گردیده است. این دسته بندی محققان، شرکت کنندگان و فروشندگان BI را که ایده بهتری از بخشهای مختلف BI دارند و در طراحی، برنامه ریزی و اجرای یک سیستم امروزی BI در آینده موفق خواهند بود، مشخص می کند. و حتی می تواند اولین گام در جهت تعریف پذیرفته شده BI باشد.

پیش نمایش صفحه اول مقاله

سیستم های هوشمند تجاری: مروری بر وضعیت هنر و کاربردهای امروزی

سیستم های هوشمند تجاری: مروری بر وضعیت هنر و کاربردهای امروزی

 
حجم مقاله :۱۱۹۴ کیلوبایت                قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>