بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۳۰۵۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Audit pricing and nature of controlling shareholders:Evidence from France

ترجمه فارسی عنوان مقاله

حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده:شواهد از فرانسه

منبع مقاله

China Journal of Accounting Research 6 (2013) 21–۳۴

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۴صفحه / فایل doc فارسی/۱۹ صفحه/ ۲۰۱۳

چکیده انگلیسی مقاله

This study examines whether auditors are employed as a monitoring mechanism to mitigate agency problems arising from different types of controlling shareholders. In a context of concentrated ownership and poor investor protection, controlling shareholders can easily expropriate wealth from minority shareholders and profit from private benefits of control. However, this agency conflict has been rarely studied, as the most commonly assumed agency conflict occurs between managers and shareholders. Using an audit fee model derived from Simunic (1980), we study the impact of the nature of controlling shareholders on audit fees in French listed firms. Our results show: (1) a negative relationship between audit fees and government shareholdings; (2) a positive relationship between audit fees and institutional shareholdings; and (3) no
relationship between audit fees and family shareholdings. These results illustrate the mixed effects of the nature of ownership on audit fees.

چکیده فارسی مقاله

پیش نمایش

این مطالعه بررسی می کند که آیا حسابرسان ،بعنوان یک مکانیزم کنترل کننده برای کاهش مسائل در  شرکت ها بکار گرفته می شوند که از انواع مختلف سهامداران کنترل کننده ناشی می شوند .در یک محیط مالکیت متمرکز و حفاظت ضعیف از سرمایه گذاران ،سهامدران کنترل کننده می توانند براحتی ثروت را از سهامداران اقلیت مصادره کنند و از منافع خصوصی کنترل بهره ببرند.بهرحال این تعارض شرکت ها بندرت مورد مطالعه قرار گرفته است چون اکثر تعارض ها فرضی در شرکت ها بین مدیران و سهامداران رخ می دهد.با استفاده از یک مدل مبالغ حسابرسی که از Simunic  (۱۹۸۰) گرفته شده ما تاثیر ماهیت سهامداران کنترل کننده بر مبالغ حسابرسی را در فرانسه مطالعه می کنیم . نتایج ما نشان می دهند(۱)یک رابطه منفی بین مبالغ حسابرسی و سهامداری دولتی وجود دارد(۲)یک رابطه مثبت بین مبالغ حسابرسی و سهامداری نهادی وجود داردو(۳)هیچگونه رابطه ای بین مبالغ حسابرسی وسهامداری خانوادگی وجود ندارد.این نتایج اثرات مخلوط شده ماهیت مالکیت بر مبالغ حسابرسی را نشان می دهد.

صفحه اول مقاله

حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده:شواهد از فرانسه

حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده:شواهد از فرانسه

حجم مقاله:         ۴۰۰ کیلوبایت
قیمت:                ۳۰۰۰۰ تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>