بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۲۴۱۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

A more efficient production using quality tools and human  resources management

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تولید کارآمدتر با استفاده از ابزارهای کیفی و مدیریت منابع انسانی

منبع مقاله

Procedia Economics and Finance،Volume 3, 2012, Pages 681–۶۸۹،International Conference Emerging Markets Queries in Finance and Business, Petru Maior University of Tîrgu-Mures, ROMANIA, October 24th – 27th, 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی /۱۲صفحه/ ۲۰۱۲

چکیده انگلیسی مقاله

In order to improve the production results, a number of techniques, methods or tools can be applied to increase production capacity, the volume of manufactured products and the quality of unfinished and finished products respectively. Most of them are focused on the technological processes, production machinery and equipment, and less on human resources.

This paper aims to present the strategy for the joint usage of quality tools and human resources management to achieve positive results, in terms of increasing production capacity, the volume of products and therefore, their quality, through direct executive staff motivating as an effect of the usage and application of quality tools.

چکیده فارسی مقاله

بمنظور بهبود نتایج تولید، می توان از تعدادی از تکنیک ها، روشها یا ابزارها به ترتیب برای افزایش ظرفیت تولید، حجم محصولات تولید شده و کیفیت محصولات تمام شده و تمام نشده استفاده نمود. اغلب این روشها بر فرآیندهای تکنولوژیکی، ماشین آلات و ابزار تولید تمرکز داشته و توجه کمتری به منابع انسانی معطوف می دارند. این مقاله درصدد است تا رهیافتی برای استفادۀ پیوسته از ابزارهای کیفی و مدیریت منابع انسانی بمنظور دستیابی به نتایج مثبت، یعنی افزایش ظرفیت تولید، حجم محصولات و بنابراین کیفیت آنها، ازطریق تشویق مستقیم کارمندان اجرایی بعنوان یکی از آثار بکارگیری و اجرای ابزارهای کیفی؛ ارائه نماید.

کلمات کلیدی

تولید، کیفیت، ابزارهای کیفی، مدیریت منابع انسانی ،کیفیت محصول ،کیفیت تولید ،تولید کارآمدتر

پیش نمایش صفحه اول مقاله

تولید کارآمدتر با استفاده از ابزارهای کیفی و مدیریت منابع انسانی

تولید کارآمدتر با استفاده از ابزارهای کیفی و مدیریت منابع انسانی

حجم مقاله: ۹۰۳کیلوبایت
قیمت:۱۸۰۰۰تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>