بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۲۶۹۱۴

عنوان انگلیسی مقاله

An axiomatic characterization of probabilistic rough sets

ترجمه فارسی عنوان مقاله

توصیف بدیهی مجموعه‌های ناقص احتمالی

منبع مقاله

International Journal of Approximate Reasoning 55 (2014) 130–۱۴۱،Contents lists available at SciVerse ScienceDirect،International Journal of Approximate Reasoning،journal homepage: w w w . e l s e v i e r . c o m / l o c a t e / i j a r

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲صفحه / فایل doc فارسی/۳۰صفحه/ ۲۰۱۴

چکیده انگلیسی مقاله
MProbabilistic approaches were successfully applied to the theory of rough sets in recent decades. As a result, various types of probabilistic rough set models have been proposed in constructive approaches. This paper focuses on axiomatic approaches of probabilistic rough sets. Some new properties of probabilistic rough set approximation operators are examined in detail. By investigating the dependence among these properties, the axiom sets characterizing two types of the probabilistic rough set approximation operators are given. Each set of axioms guarantees the existence of an equivalence relation reproducing the corresponding probabilistic rough set approximation operators.
چکیده فارسی مقاله

روش‌های احتمالی به طور موفق برای نظریه مجموعه‌های ناقص در دهه‌های اخیر به کار گرفته شده‌اند. در نتیجه انواع مختلف مدل‌های مجموعه ناقص احتمالی در روش‌های سازنده پیشنهاد شده است. این مقاله بر روی روش‌های بدیهی مجموعه‌های ناقص احتمالی توجه دارد. برخی از ویژگی‌های جدید عملگرهای تخمین مجموعه ناقص احتمالی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته‌اند با بررسی وابستگی بین این ویژگی‌ها، مجموعه‌های بدیهی که نوع عملگر تخمین مجموعه‌های ناقص احتمالی را توصیف می‌کند، ارائه شده است. هر مجموعه از این قواعد، وجود رابطه تعادل ایجادکننده عملگرهای تخمین مجموعه ناقص احتمالی را تضمین می‌کند.

کلمات کلیدی

مجموعه های ناقص، مجموعه های ناقص احتمالی ، عملگر تخمین ، بدیهی

پیش نمایش صفحه اول مقاله

توصیف بدیهی مجموعه‌های ناقص احتمالی

توصیف بدیهی مجموعه‌های ناقص احتمالی

حجم مقاله:۴۰۸کیلوبایت
قیمت:۳۵۰۰۰تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>