بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۳۰۸۱۴

عنوان انگلیسی مقاله

The effect of urbanization on CO2 emissions in emerging economies

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تاثیرات شهرنشینی بر روی انتشار گازهایco2  در اقتصادهای در حال ظهور

منبع مقاله

Energy Economics 41 (2014) 147–۱۵۳ -Contents lists available at ScienceDirect- Energy Economics- journal homepage: www.elsevier.com/locate/eneco

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی/۱۷ صفحه/ ۲۰۱۴

چکیده انگلیسی مقاله

The theories of ecological modernization and urban environmental transition both recognize that urbanization can have positive and negative impacts on the natural environment with the net effect being hard to determine a priori. This study uses recently developed panel regression techniques that allow for heterogeneous slope coefficients and cross-section dependence to model the impact that urbanization has on CO2 emissions for a panel of emerging economies. The estimated contemporaneous coefficients on the energy intensity and affluence variables are positive, statistically significant and fairly similar across different estimation techniques. By comparison, the estimated contemporaneous coefficient on the urbanization variable is sensitive to the estimation technique. In most specifications, the estimated coefficient on the urbanization variable is positive but statistically insignificant. The implications of these results for sustainable development policy are discussed

چکیده فارسی مقاله

پیش نمایش

نظریه­های نوسازی بوم­شناختی و تحولات محیط­زیست شهری، هر دو تایید می­کنند که شهرنشینی تاثیرات مثبت و منفی بر محیط زیست طبیعی با اثر خالص دارند که تشخیص آن دشوار است. این مقاله از تکنیک­های رگرسیون پنل توسعه یافته استفاده می­کند که به ضرایب شیب ناهمگن و وابستگی برش عرضی این امکان را می­دهد کهتاثیر شهرنشینی برروی انتشار گازهای گلخانه­ایرا برای پنل اقتصادهای در حال ظهور مدلسازی کند. ضرایب برآورد شده همزمان، بر شدت انرژی و متغیرهای منابع، تاثیر مثبت و از نظر آماری هم مهم دارند و در تکنیک­های گوناگون برآورد،مشابه هستند. در مقایسه، ضریب برآورد شده همزمان بر متغیر شهرنشینی، به تکنیک برآورد حساس می­باشد. در بسیاری از تشخیصات، ضریب برآورد شده بر متغیر شهرنشینی، مثبتو از نظر آماری هم مهم است.

محتوای این نتایج برای سیاست توسعه پایدار مورد بحث قرار می­گیرند.

کلیدواژه­ها: گازهای ، اقتصادهای در حال ظهور، شدت انرژی، شهرنشینی. 

صفحه اول مقاله

تاثیرات شهرنشینی بر روی انتشار گازهای  در اقتصادهای در حال ظهور

تاثیرات شهرنشینی بر روی انتشار گازهای در اقتصادهای در حال ظهور

حجم مقاله:        ۶۱۳ کیلوبایت
قیمت:                ۳۰۰۰۰ تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>