بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۲۳۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Specifics of the Activity-Based Costing applications in Hospital Management

عنوان فارسیمقاله

بررسی رویکردهای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مدیریت بیمارستان

منبع مقاله

International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۸صفحه / فایل doc فارسی /۱۲صفحه/ ۲۰۱۳

چکیده انگلیسی مقاله

The current paper analyses the specifics of the application of Activity-Based Costing method in hospital management. Primary objective of the paper is to outline the methodology of the ABC application in hospitals. First part of the paper analyzes the ways of ABC implementation in published foreign studies. Second part describes the individual steps in ABC application and discusses the differences in the application procedures between the manufacturing and hospital organization.

چکیده فارسی مقاله

مقاله حاضر تجزیه و تحلیل‌هایی از جزئیات رویکرد روش هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت در مدیریت بیمارستان می‌باشد. هدف اصلی مقاله طرح کاربرد روش ABC در بیمارستان است. بخش اول از این مقاله تجزیه و تحلیل روش‌های اجرای ABC در مطالعات خارجی منتشر شده است. بخش دوم توصیف مراحل منحصر به فرد رویکرد ABC و بحث در مورد تفاوت در روش‌های اجرای بین سازمان تولیدی و بیمارستان می‌باشد.

کلمات کلیدی

مدیریت بهداشت و درمان، مدیریت هزینه، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ، حسابداری بهای تمام  ، هزینه‌یابی سنتی  ، هزینه طرح تخصیص 

پیش نمایش صفحه اول مقاله

بررسی رویکردهای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مدیریت بیمارستان

بررسی رویکردهای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مدیریت بیمارستان

حجم مقاله :۱۷۰کیلوبایت
قیمت :۲۵۰۰۰تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>