بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۲۳۱۰۷

عنوان انگلیسی مقاله

Consumer trust in e-commerce in the United States,Singapore and China

اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین

منبع مقاله

Available online at www.sciencedirect.com ،ScienceDirect،Omega 35 (2007) 22 – ۳۸

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۷صفحه / فایل doc فارسی /۴۶صفحه/ ۲۰۰۷

چکیده انگلیسی مقاله

This study examines the antecedents and consequences of consumer trust in the United States, Singapore and China. The results show that reputation and system assurance of an Internet vendor and consumers’ propensity to trust are positively related to consumer trust. Consumers’ trust has a positive relationship with attitude and a negative relationship with perceived risk. Implications of the results are discussed.

چکیده فارسی مقاله

این تحقیق سوابق و پیامدهای اعتماد مصرف کننده را در آمریکا ، سنگاپور و چین بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که شهرت و اطمینان سیستم یک فروشنده اینترنتی و گرایشی طبیعی مشتری به اعتماد بطور قطعی مربوط به اعتماد مشتری می باشد. اعتماد مشتری رابطه مثبتی با طرز تلقی و رابطة منفی با ریسک مشاهده شده دارد. مفاهیم مورد بحث قرار گرفتند. 

کلمات کلیدی

اعتماد مصرف کننده . تئوری عمل منطقی ، ماهیت جهانی اینترنت  ، پذیرش تجارت الکترونیک ، حضور اجتماعی ،سنگاپور و چین

پیش نمایش صفحه اول مقاله

اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین

اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین

حجم مقاله :۶۰۲کیلوبایت
قیمت: ۲۵۰۰۰تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>