بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۲۲۰۰۵

عنوان انگلیسی مقاله

THE CORRELATION BETWEEN OXIDATIVE STRESS AND LEAFSENESCENCE DURINGPLANT DEVELOPMENT

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشدونمو گیاه

منبع مقاله

     Volume 10, (2005) pp 515 – ۵۳۴  ،  CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۰صفحه / فایل doc فارسی /۳۲صفحه/ ۲۰۰۵

چکیده انگلیسی مقاله

In plants, besides being the final step leading to the death of the whole organism, senescence has a developmental function involving the coordinated degradation of macromolecules and the mobilization of nutrients out of senescing tissues into developing parts of the plant. Free radicals are thought to play an essential role in senescence, especially those derived from oxygen. Since these molecules are extremely toxic, the levels of the different reactive oxygen species have to be tightly regulated. However, at low concentrations, hydrogen peroxide may also serve as a signalling molecule. Therefore, a coordinated regulation of the free radical scavenging system, which comprises enzymatic components such as catalase, superoxide dismutase and ascorbate peroxidase, and non-enzymatic molecules such as ascorbate and glutathione is essential. The increased radical levels displayed during senescence are not only caused by the elevated production of radicals but also by a loss in antioxidant capacity.

چکیده فارسی مقاله

در گیاهان ، پیری علاوه بر اینکه آخرین مرحله ایی که منجر به مرگ کل ارگانیسم میشود، در رشد و نمو گیاه نیز نقش دارد و در تجزیۀ coordinated ماکرومولکول ها و سیالیت مواد مغذی از بافت های رو به پیری به بافت های در حال نمو گیاه عمل میکند.تصور می شود که رادیکال های آزاد نقش اساسی در رشد و نمو گیاه داشته باشند، بویژه رادیکال های مشتق شده از اکسیژن.  از آنجائیکه این مولکول ها شدیدا سمی هستند، سطوح متفاوت گونه های اکسیژن واکنشی باید بسیار منظم شوند.بااینحال پراکسید هیدروژن در غلظت های کم به عنوان مولکول نشانه دهی عمل میکند. بنابراین، تنظیم coordinated سیستم جاروب رادیکال آزاد که شامل ترکیبات آنزیمی مانند کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و آسکوربات پراکسیداز و مولکول های غیر آنزیمی میشود مانند آسکوربات و گلوتاتیون ، ضروری و اساسی است.افزایش سطوح رادیکال در طی پیری نه تنها در اثر افزایش تولید رادیکال ها است بلکه به دلیل عدم ظرفیت آنتی اکسیدانی نیز میباشد.

کلمات کلیدی

پیری برگ،تنش اکسایشی،  رادیکال های اکسیژن آزاد،تنظیم پیری ، مکانیسم های مولکولی 

پیش نمایش صفحه اول مقاله

 

ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشدونمو گیاه

ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی رشدونمو گیاه


حجم مقاله :۳۶۲کیلوبایت
قیمت: ۱۸۰۰۰تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>