بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی
کدمقاله: ۲۲۳۴۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

Effects of Ethical Sales Behavior Considered through T ransaction Cost Theory: T o Whom Is the Customer Loyal?

عنوان فارسیمقاله

اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله:  مشتری به چه کسی وفادار است؟ 

منبع مقاله

 The Journal of International Management Studies, Volume 7 Number 1, April, 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۰صفحه / فایل doc فارسی /۱۰صفحه/ ۲۰۱۲

چکیده انگلیسی مقاله

This paper, based on transaction cost theory and from the customer’s perspective, examines the relationships between a salesperson’s ethical sales behavior, the customer-perceived confidence benefits, and customer satisfaction, thereby considering to which party the customer is loyal. The results show that in consideration of transaction cost, the confidence benefits customer perceived from salesperson’s ethical sales behavior are found a critical factor affecting customer satisfaction/loyalty, and that customer satisfaction has a significantly direct effect on loyalty to the salesperson but has no significantly direct effect on loyalty to the firm, in contrast to the results of previous studies. The finding indicates that the salesperson plays a key role in retaining customer loyalty to the firm.

چکیده فارسی مقاله

در این مقاله، بر اساس تئوری هزینه مبادله و از دیدگاه مشتری، به بررسی ارتباط بین رفتار اخلاقی فروش یک فروشنده، مزایای ادراک شده مشتری از اعتماد، و رضایت مشتری می پردازد تا بدین وسیله مشخص سازد  مشتری به چه کسی وفادار است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با در نظر گرفتن هزینه مبادله، مزایای اعتماد مشتری که از رفتار فروش اخلاقی فروشنده ادراک شده عاملی حیاتی است که رضایت مشتری و وفاداری او را تحت تأثیر قرار می دهد. رضایت مشتری نیز به طور قابل توجهی بر روی وفاداری او به فروشنده تأثیر مستقیم دارد، اما دارای اثر مستقیم قابل توجهی بر وفاداری اش به شرکت نیست یافته ها نشان می دهند که فروشنده نقشی کلیدی در حفظ وفاداری مشتری به شرکت ایفا می کند.

کلمات کلیدی

رفتار فروش اخلاقی ، مزیت اعتماد، رضایت مشتری، وفاداری مشتری

پیش نمایش صفحه اول مقاله
اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله:  مشتری به چه کسی وفادار است؟

اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله: مشتری به چه کسی وفادار است؟

حجم مقاله :۱۹۰کیلوبایت
قیمت :۲۵۰۰۰تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>