بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی مقاله

The Future of Cyber Criminology: Challenges  and Opportunities

ترجمه فارسی عنوان مقاله

آینده ی جرم شناسی سایبری  چالش ها و فرصت ها

منبع مقاله

Copyright © ۲۰۱۰ International Journal of Cyber Criminology(IJCC) ISSN: 0974 – ۲۸۹۱ Jan – July 2010, July – December 2010 (Combined Issue) Vol 4 (1&2): 26–۳۱

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۶ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۱ صفحه/جولای ۲۰۱۰


چکیده انگلیسی مقاله

Internet technology and the development of cyberspace have taken society to the next level of evolution. Cyberspace has defied the boundaries and has made geography (or place) irrelevant. Cyberspace presents myriad potential opportunities for society in the new millennium. In the 1990s, a new era was ushered in, in which Internet technology reigned supreme. However, the increase in the netizens has dwarfed the technology to a mere medium. Additionally, the perpetrators who attacked machines through machines have started attacking real humans through the machines. This radical development led criminologists to address the need for a discipline to study and analyze criminal behavior in cyberspace. The crimes, offender behaviors, and victimization that occur in cyberspace needed to be studied from a social science versus a technological perspective. In this backdrop, I established cyber criminology asa sub discipline within the larger ambit of Criminology in 2007, with the launch of the International Journal of Cyber Criminology (http://www.cybercrimejournal.com), an online open access journal. In 2008, I also developed a theory to further the discipline of cyber criminology. The theory is called space transition theory, and it explains the causation of crimes in cyberspace (Jaishankar,

2007, 2008). Cyber criminology is a multidisciplinary field that encompasses researchers from various fields such as criminology, victimology, sociology, Internet science, and computer science. I define cyber criminology as “the study ofcausation of crimesthat occur in the cyberspace and its impact in the physical space” (Jaishankar, 2007, para 1). I academically coined the term cyber criminology for two reasons. First, the body of knowledge that deals with cyber crimes should not be confused with investigation and be merged with cyber forensics; second, there should be an independent discipline to study and explore cyber crimes from a social science perspective.

چکیده فارسی مقاله

در تکنولوژی اینترنت و توسعه فضای سایبری جامعه را به سطح دیگری از تکامل برده است. فضای سایبری مرزها را به چالش کشیده و جغرافیای نا مناسبی را ساخته است. فضای سایبری فرصت های بالقوه بی شماری را برای جامعه در هزاره جدید ارائه می کند. در سال ۱۹۹۰ دوران جدیدی طلوع کرد که در آن اینترنت به طور چشمگیری حکمرانی می کرد. با این حال افزایش شهروندان این تکنولوژی را به رسانه ی محض تبدیل کرده بود، بعلاوه متخلفانی که از طریق دستگاه ها به دستگاه های دیگر حمله می کردند، حمله واقعی انسان علیه دستگاه را شروع کردند. این تحول اساسی جرم شناسان را به منظور رفع نیاز به سمت مطالعه و تحلیل رفتار مجرمانه در فضای سایبری هدایت کرد. جنایت ها و رفتاهای متخلفانه و قربانی این جنایات شدن که در فضای سایبری اتفاق می افتد، نیاز به مطالعه علوم اجتماعی در مواجهه با تکنولوژی دارد. در این زمینه من با راه اندازی مجله ی بین المللی جرم شناسی سایبری، جرم شناسی سایبری را بعنوان یک رشته فرعی در حوزه بزرگتر از جرم شناسی ایجاد کردم .(مجله آنلاین و دسترسی به آن آزاد است) همچنین در سال ۲۰۰۸ من نظریه ای برای پیشبرد و انتظام جرم شناسی سایبری ارائه دادم. این تئوری، تئوری انتقال مکان نامیده می شود و علت جنایت در فضای سایبری را توضیح می دهد[۳], [۱] .
جرم شناسی سایبری یک حوزه چند رشته ایست که شامل تحقیقات در زمینه های مختلف از قبیل جرم شناسی، قربانی شناسی، جامعه شناسی، علوم اینترنت و علوم کامپیوتر است. من جرم شناسی سایبری را به عنوان ” مطالعه ی علیت جرایمی که در فضای سایبری و برخورد فضای فیزیکی رخ می دهد ” تعریف کرده ام[۲] . بطور علمی من دو دلیل برای ابداع عبارت جرم شناسی سایبری دارم . اول، دانشی که با جرائم سایبری سروکار دارد نباید با بازجویی اشتباه گرفته شود و با قوانین اینترنتی باید ادغام شود. دوم باید یک رشته مستقل برای مطالعه و بررسی جرایم سایبری از دیدگاه علوم اجتماعی وجود داشته باشد.

پیش نمایش صفحه اول مقاله

The Future of Cyber Criminology Challenges

حجم مقاله : ۲۶۳ کیلوبایت                قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>